Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trysil og Elverum på skogtoppen

Se skogareal og hogstkvantum i DIN kommune.

Hedmark er fortsatt det største skogfylket. Her sees tømmerdrift i Våler. Illustrasjonsfoto: Bondebladet

Trysil er kommunen med størst skogsareal, men det hogges mest tømmer i Elverum. Det viser nye tall fra SSB. Begge kommunene ligger i skogfylket Hedmark. Dette er fortsatt landets største skogfylke, og følgelig ligger mange hedmarkskommuner på lista over kommuner med størst skogareal.

Samlet, øker hogstkvantumet stadig. Samtidig er det færre eiendommer som avvirker tømmer for salg, viser nye tall fra statistikken over skogeiendommer.

I 2017 solgte 13 700 av landets 127 000 skogeiendommer tømmer til industriformål, hvilket var 300 færre enn i 2016.

84 prosent av skogarealet på private hender

I alt er 84 prosent av det produktive skogarealet i privat eie. Privatpersoner eier 79 prosent, og andre private selskaper 5 prosent. Staten har hånd om 9 prosent av skogarealet, mens bygdeallmenninger og kommuner/fylkeskommuner eier 3 prosent hver.

Annonse

Av den totale salgsavvirkningen i 2017 stod enkeltpersoner for 86 prosent, viser oversikten.

Under sees kommunene som topper skogareal-statistikken:

Tabell: Statistisk sentralbyrå

Kommunene med størst hogstkvantum:

Tabell: Statistisk sentralbyrå

Neste artikkel

Stressa trær kan gi barkbillekrise