Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tror villsvin vil bli vanligere

Villsvin er det dyret som gjør størst skade i det svenske landbruket.

Viltkamera: Ståle Pålerud har ved flere anledninger i sommer fanget dette villsvinet på sitt viltkamera. (Foto: Ståle Pålerud)
Viltkamera: Ståle Pålerud har ved flere anledninger i sommer fanget dette villsvinet på sitt viltkamera. (Foto: Ståle Pålerud)

Villsvin er i Norge vurdert til å ha svært høy økologisk risiko, og ligger dermed på den såkalte svartelista over uønskede arter. De siste årene har det vært etablerte bestander i Aremark og Halden i Østfold, med årlige ynglinger.

I tillegg blir det stadig flere observasjoner av villsvin utenfor disse områdene.

Tidligere i sommer ble et villsvin skutt i Lørenskog. Og i Aurskog-Høland har viltentusiast Ståle Pålerud ved flere anledninger i sommer fanget opp villsvin på sitt viltkamera, som er utplassert mellom Aurskog og Bjørkelangen.

Eksplosiv vekst på sikt?

Olav Haaverstad skrev i 2011 masteroppgave om villsvinets kolonisering av nye leveområder i Sørøst-Norge. Han tror villsvin i norsk fauna vil bli vanligere.

– Jeg tror vi må regne med at det blir mer og mer villsvin i Norge i årene fremover. Bakgrunnen er den store bestanden i Sverige. Med mindre man går aktivt inn for å hindre at de sprer seg gjennom økt avskyting, ved å hindre fôring eller lignende, vil det sakte, men sikkert spre seg også her, sier Haaverstad til Bondebladet.

Les også: Frykter økte villsvinskader

– Sånn det er nå tror jeg utbredelsen vil gå sakte, det har ikke gått fort hittil. Men det kan godt tenkes at det vil gå sakte i noen år, og at veksten kan bli mer eksplosiv på sikt, som den har vært i Sverige, sier Haaverstad og legger til at milde vintre også kan bidra til økte villsvinbestander.

Ulike holdninger hos grunneiere

Ifølge Haaverstad er dagens forvaltning i stor grad avhengig av grunneierne. Gjennom sitt feltarbeid i Norge erfarte han at det er store forskjeller i grunneiernes holdninger.

– Noen ser villsvin som en ressurs, mens andre er negative. Dermed er det noen som fôrer med håp om at det skal bli fler, mens andre jakter mest mulig, forteller Haaverstad.

Annonse

Jakt på villsvin er tillatt hele året, men krever grunneiers tillatelse. Sugge med unger er fredet, mens ungene er jaktbare.

Store skader i Sverige

Den ferske rapporten Viltskador i lantbruksgrödor 2014 fra det svenske Jordbruksverket, viser at villsvin er det dyret som forårsaker størst skade i det svenske jordbruket. Totalt ble over 42 000 tonn korn ødelagt av villsvin i fjor.

– Vi har store problemer i det sørlige og østlige Sverige med skader fra villsvin, sier enhetssjef for eiendomsrett og næringspolitikk i Lantbrukarnas Riksförbund, Thomas Bertilsson.

Eneste realistiske løsning

Bertilsson skriver i en e-post til Bondebladet at skadene i hovedsak skjer i skogregioner. I tillegg er det store lokale problemer med jegere som legger ut fôr til villsvinene, noe som bidrar til større stammer enn det er fôrgrunnlag for i utmark.

Les også: Villsvin kan true norske husdyr

– Vi vil arbeide med å redusere skadene av villsvin på lang sikt. Villsvin er godt etablert i landet. Det eneste realistiske er dermed å jobbe kontinuerlig for å redusere skadene, sier Bertilsson.

I tillegg til å gjøre skade kan villsvinet bringe med seg flere sykdommer, blant annet parasittsykdommen trikinose. Trikinose kan overføres til husdyr og til mennesker som spiser kjøtt fra smittede dyr.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag