Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tror på opptil 5000 i rovvilt-kritisk fakkeltog

Bondelaget forventer kraftig oppslutning under tirsdagens rovviltpolitiske fakkeltog i Oslo.

Flere tusen mennesker er ventet i det rovviltpolitiske fakkeltoget i Oslo kommende tirsdag. Toget går fra Youngstorget til Stortinget. På bildet demonstrerer bygdefolk og andre under fakkeltoget januar 2017. Foto: Anders Sandbu

Tirsdag kveld, fra klokka 18, braker det løs igjen. Da vil bønder, bygdefolk og andre igjen gå i fakkeltog gjennom Oslo sentrum for å markere sin misnøye med regjeringens rovviltpolitikk. Nok en gang er det især ulvepolitikken som vekker harme. Norges Bondelag står bak arrangementet i samarbeid med de andre organisasjonene i Naturbruksalliansen.

Bakteppet denne gangen, er regjeringens svært omstridte lisensfellingsvedtak like før jul. Da besluttet som kjent regjeringen ved klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) å ta ut opptil tre ulver i Slettåsreviret i Hedmark, men frede både Mangenreviret i Akershus og Hobølreviret i Østfold. Rovviltnemnder hadde i fjor sommer bedt om, og vedtatt, uttak i alle de tre revirene vinteren 2019. Foreløpig status er at det er tatt ut to ulver i Slettåsreviret.

Venter tusener i fakkeltoget

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag regner med stor-oppslutning under tirsdagens markering.

– Vi har ingen full og hel oversikt over oppslutningen ennå. Det er litt tidlig å snakke om tall før mandag til uka, men i det første av de to fakkeltogene sist gang møtte det opp 4000-5000 demonstranter. Vi håper å oppnå en tilnærmet oppslutning denne gangen, men det gjenstår å se, sier Boeck Jakobsen til Bondebladet fredag ettermiddag.

Hun regner med at det vil dukke opp flest demonstranter fra de fire fylkene som ulvesonen helt eller delvis ligger innenfor (Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold), men at mange også fra andre deler av landet vil ta turen til hovedstaden denne tirsdagen.

– Jeg vet for eksempel at det vil komme folk fra alle de tre nordligste fylkene. For dem, handler det om rovviltpolitikken generelt. Sist gang møtte det derimot ikke opp folk fra helt andre dler av landet, påpeker hun.

Boeck Jakobsen poengterer at den rovviltpolitikken som føres til enhver tid får helt reelle konsekvenser for folk i Bygde-Norge – og ikke bare bønder. Boeck Jakobsen tror videre at tirsdagens mobilisering kan få konsekvenser for videre ulvepolitikk.

– Initiativet vil være et sterkt signal til Stortinget, som skal forvalte lisensfellingsvedtaket som er truffet. Denne mobiliseringen setter et press på Stortinget, som igjen må legge et press på regjeringen for å få endret forvaltningen. Forvaltningen som er ført, virker vilkårlig og urettferdig. Dette fordi den skaper forskjellsbehandling av folk. Det handler også om mangelfulle erstatninger til bønder som opplever tap i beiteprioriterte områder, som på Hadeland og i Rendalen, sier kommunikasjonslederen.

Annonse

Ap: – Gir press på Solbergregjeringen

Nils Kristen Sandtrøen er Aps landbrukspolitiske talsperson på Stortinget. Han applauderer initiativet.

– Dette er et flott initiativ for å få gjennomført Stortingets politikk. Det er sjelden vi ser markeringer og demonstrasjoner utenfor Stortinget som handler om å få gjennomført vedtak som allerede er gjort. Men dette er veldig illustrerende for hvordan statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen har sviktet i oppfølgingen av noe det er bred enighet om på Stortinget, nemlig bestandsmålet på 4-6 ulveynglinger årlig, sier Sandtrøen til Bondebladet.

Registrert bestandsmål på ulv har over tid ligget på 10,5 ynglinger – altså omtrent det dobbelte av hva Stortinget har vedtatt. I landbruket, og politisk, er det bred oppfatning av at det framover i større grad må tas ut ulv også inne i ulvesonen om det skal være praktisk mulig å komme ned på bestandsmål. Med regjeringens vedtak skjer dette for første gang, men altså bare i ett av revirene.

Sandtrøen deler Boeck Jakobsens oppfatning av at markeringen også kan ha reell politisk betydning.

– Jeg vil absolutt si at denne markeringen kan ha betydning politisk. Den legger et press på at regjeringen til neste år må gjennomføre det som Stortinget har vedtatt. Men det skulle jo egentlig bare mangle, påpeker han.

Sandtrøen sier han ble imponert over oppslutningen sist gang. Den gang, vinteren 2017. ble det arrangert to fakkeltog som begge satte sitt tydelige preg på Oslo sentrum.

– Vi så da en stor geografisk spredning på deltakerne, for det dukket opp folk som bor langt nord for Hedmark, eller Trøndelag. Det gjør inntrykk når så mange er med. Og det var slett ikke bare folk fra distriktene som deltok, heller.

Neste artikkel

– Forvaltningen av rovvilt og beskyttelse av beitenæringene fungerer ikke etter hensikten