Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tror på mink-retur i Danmark

Selve grunnlaget for minkavviklingen er nå borte, mener formannen i Danske Mink – som tror på gjenetablering av produksjonen. Hun får støtte hos nestor i klinisk mikrobiologi.

Mink: Kan minkhold-forbudet i Danmark bli opphevet? Danske Mink øyner håp. Bildet er tatt i Norge. (Foto: Marit Glærum)
Mink: Kan minkhold-forbudet i Danmark bli opphevet? Danske Mink øyner håp. Bildet er tatt i Norge. (Foto: Marit Glærum)

Under et politisk møte torsdag, der også en rekke danske minkavlere deltok, luftet flere muligheten for en reetablering av minkproduksjon i Danmark. Tankegangen er at det som ble oppgitt som grunnlag for å legge ned hele næringa for snaut halvannet år siden, ikke gjelder i dag.

– Selve grunnen til nedstengningen – at det er en samfunnskritisk sykdom – er borte, sa formannen i Danske Mink, Louise Simonsen, under møtet.

Det skriver danske landbrugsavisen.dk fredag.

Trøblete prosess

Det var i november 2020 den danske regjeringa besluttet å avlive alle mink i landet. Beslutningen ble tatt etter at det var blitt påvist en farlig covid-19-mutasjon i noen av dyra. Noe lovgrunnlag for den dramatiske beslutningen fantes imidlertid ikke den gang.

Siden har det kommet fram at myndighetene nedla den 100 år gamle næringa på 45 minutter, og at statsministeren fikk papirene til møtet seks (!) minutter før møtet. Landbruks- og matministeren måtte gå av kort tid etter denne beslutningen. På toppen av det hele, raser fortsatt saken om den endelige kompensasjonsordningen for minkbøndene. 700 minkbønder har saksøkt den danske stat for 600 millioner kroner.

Professor: – Dere har en god sak

Annonse

Under møtet ble det trukket fram at veterinæreksperter nå skal involveres i en ny risikovurdering om hold av mink i Danmark. Denne type ekspertise var ikke involvert den gang det ble besluttet å avvikle minknæringa. At de nå involveres, gjør at Danske Mink har troen på at næringa kan gjenoppstå i Danmark.

Minkformannen fikk støtte hos overlege og professor i klinisk mikrobiologi ved Rigshospitalet, Niels Høiby. Heller ikke han mener det per i dag foreligger noen sunnhetsmessig faglig begrunnelse for å fastholde minkforbudet.

– Det har på ingen måte vært en farlig infeksjon. Jeg mener dere har en god sak, også helsefagmessig. Her dreier det seg om en beslutning som ble truffet på feil faglig grunnlag. Man kan kanskje ikke bebreide at denne beslutningen ble truffet. Men da det endelig kom fram at den ble tatt på feil grunnlag, kan man bebreide at det ikke allerede er gitt lov til å gjenoppta minkavlen, sa professoren under torsdagens møte.

Mye som må løses først

Den nye risikovurderingen skal etter planen legges fram seinest 2. mai 2022. Om minkproduksjonen skal gjenoppstå i Danmark, er det i så fall en rekke forutsetninger som må oppfylles. Avisen peker på både behovet for friske avlsdyr, håndtering av transportkostnadene knyttet til å få mink fraktet til Danmark, fôrforsyningen, forsyning av minkutstyr og ikke minst avsetningen av skinn.

Fôrekspert Michael Lassén framla beregninger som viste at sluttprisen inkludert transport, hvis det skal produseres mink igjen i dag, vil ligge på drøyt 4 kroner per kilo. Det tilsvarer en samlet pris på 184 kroner per skinn.

Neste artikkel

Borch vil ikke sette klima og matberedskap på vent