Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tror på høy trivsel i nytt grisehus

Greenline Gris er et helt nytt konsept innenfor grisehus.

Alt klart: Aase Maren og Ronny Hesleskaug er spente. De første grisene kommer denne uka. – Det blir spennende å se hvordan grisene vokser og trives framover, sier Aase Maren.

Aase Maren og Ronny Hesleskaug i Mysen var kommet til et veiskille. De har dyrka korn og gras så langt, med 20 vinterfôra sauer.

Nå utvider de med 910 m² slaktegrisproduksjon. Her kan de fôre fram 2 100 slaktegris i året, etter avtale med Nortura om levering av smågris.

– Vi er bønder i sjela vår og ville utvikle driftsgrunnlaget på gården, sier Aase Maren Hesleskaug.

Hun og mannen tok over gården etter foreldrene hennes for fem år siden. Foreldrene overtok huset til Aase Maren og Ronny, som ligger like i nærheten

– Vi vurderte å starte med ammekyr, særlig med tanke på at vi har underskudd av storfekjøtt her i landet. Men begrenset areal på gården gjorde at vi til slutt valgte slaktegris, sier Aase Maren og Ronny Hesleskaug.

Paret har to gutter på 8 og 13 år, og familien er opptatt av arbeidsmiljø, dyrevelferd, energi og miljø. Derfor falt valget naturlig på Greenline, som er utviklet for å møte disse behovene.

Bedre for griser og røktere

Greenline Gris er et helt nytt konsept innenfor slaktegrishus. Konseptet er utviklet av Felleskjøpet Agri i samarbeid med Gråkjær.

Greenline har ventilasjon gjennom spaltegulvet og via utluftingskanaler under det faste liggearealet. Dette skal sikre god luft og tørt liggeunderlag for grisene.

Ventilasjon gjennom gulv er en velkjent teknikk i Norge fra tidligere år. På 70- og 80-tallet ble det bygd mange fjøs med vifter i gjødselkjeller og gulvutsug. Dette ga et godt fjøsklima, men hadde den gangen mange andre utfordringer.

I Danmark, som har mye strengere krav til ammoniakkrensing enn Norge, er teknikken med å ta luft ut gjennom gulvet mye brukt de siste åra.

– Selve gulvventilasjon er ikke noe nytt i seg selv, men 60 prosent av utsugningslufta tas ut via spaltene og under fastgulvet, før det føres opp i kanaler og over tak. Resten av ventilasjonen tas gjennom vifter i taket. Ventilasjon gjennom gulv gir et langt bedre klima i husdyrrommet med lavere konsentrasjon av ammoniakk i fjøslufta. Ventilasjonen fjerner mye av ammoniakken før den kommer ut i lufta. I tillegg reduseres også støynivået i avdelingene, sier Vegard Scanche, markedssjef i Gråkjær.

Totalpris på 8 millioner

Det nye grisehuset har en totalpris på rundt 8 millioner kroner. Aase Maren og Ronny Hesleskaug har fått innvilget 850 000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge, som la vekt på at dette er en helt ny hustype.

De så første gang grisehuset presentert på landbruksmessa Bedre Landbruk i 2016. Byggeprosjektet ble starta opp den 2. mai i år.

Gulvet i slaktegrisbingen er delt i tre deler. Liggearealet er svakt skrånende, slik at fuktigheten renner ned mot spaltegulvet. Liggearealet består igjen av to deler hvor det er et helt tett prefabrikkert liggearealelement med varmesløyfer.

Deretter monteres prefabrikkerte gulvelementer med dreneringsslisse. Hele liggearealet legges med fall.

«Ventilasjonen fjerner mye av ammoniakken før den kommer ut i lufta»

Vegard Scanche, Gråkjær
Annonse

– Liggeunderlag med drenering er en løsning som sikrer tørt liggeunderlag for grisen, samtidig som vannbåren varme gir økt komfort, sier Knut Øystein Berg, prosjektkonsulent i-mek. i FK Agri.

– Vi er helt avhengige av bønder som tør å ta sjanser, som vil prøve ut nye ting, selv om det også vil medføre en viss risiko, sier han.

Sykebinger i hver avdeling

Det er egne sykebinger i hver avdeling. Sykebingen har plass til opptil tre griser, og den har muligheter for overdekning og varmelampe i overdekningen, samt gummimatter rett på spaltene.

Den kan også brukes som en vanlig binge, eventuelt til dyr som trenger ekstra plass.

En modul kan ta høyde for at det skal være 12, 13, 14 eller 15 slaktegriser per binge. Antallet avhenger blant annet av slaktevektene.

– Bingene her er tilpasset tørrfôringsanlegg, 5,60 x 2,50 meter. Det er en el-kasett som varmer opp vannet til gulvvarmen, men dette kan tilpasses andre energiformer, for eksempel varmepumpe eller flisanlegg, sier Vegard Scanche.

– Bratt læringskurve

De første grisene kommer på plass denne uka, til sammen ca 600 smågriser på rundt 30 kilo hver.

– Det blir spennende å se hvordan grisene vokser og trives framover. Vi har fulle jobber ved siden av gårdsdrifta begge to, men planen er at Ronny skal trappe ned i jobben sin, og at en kan jobbe full tid på gården, sier Aase Maren.

De to er vant med dyr, men gris er et nytt husdyr for begge to

– Vi har mye å lære, og det blir helt sikkert en bratt læringskurve for oss. Vi har et godt nettverk rundt oss, og det er vi også helt avhengige av. Vi er fornøyd med valget vi har gjort, og med byggeprosessen og oppfølgingen vi har fått fra FK Agri og Nortura så langt, sier de to.

FK Agri har vært med på å utvikle Greenline sammen med Gråkjær. FK Agri har foreløpig fått tillatelse til å bygge ti grisehus av denne typen i Norge. Hus nummer to er under oppføring på Raufoss.

– Vi merker stor interesse for Greenline-konseptet. Vi skal følge opp disse husene, for å se hvordan ting utvikler seg. På den måten kan vi få full trygghet om at husene fungerer som vi ønsker, sier Berg som tror dette er framtidas grisehus.

Tema I-MEK: Les flere saker om innendørsmekanisering i Bondebladet denne uka.

Neste artikkel

Punger ut for villsvingjerde ved danskegrensa