Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Trenger en enda fastere hånd på gjennomføringen

Kolberg har gjort en god jobb, men gjennomføringen av Nortura-forbedringer må bli fastere, sier styreleder.

– Arne Kristian Kolberg har gode tanker og verdier som absolutt har satt sine spor. Men vi trenger en enda fastere hånd på gjennomføringen, sier Norturas styreleder Trine Hasvang Vaag . Her er Vaag og Kolberg under Norturas årsmøte i vår. Foto: Anders Sandbu
– Arne Kristian Kolberg har gode tanker og verdier som absolutt har satt sine spor. Men vi trenger en enda fastere hånd på gjennomføringen, sier Norturas styreleder Trine Hasvang Vaag . Her er Vaag og Kolberg under Norturas årsmøte i vår. Foto: Anders Sandbu

– En konsernsjef har enten tillit eller ikke tillit. Arne Kristian Kolberg hadde tillit fram til tirsdag kveld, sier Norturas styreleder Trine Hasvang Vaag til Bondebladet onsdag formiddag.

Må gå etter svake resultater

Hun legger til at det bestandig er krevende å fatte vedtak om at noen ikke har tillit, men at styret er pliktig til å gjøre endringer «når det ser at man ikke oppnår de målsatte resultatene».

For det er resultatene det har skortet på. I begynnelsen av november, la Nortura fram resultatet for årets andre tertial. Tallene var dyster lesning for ledelsen, så vel som Norturas 18 000 eiere. Resultatet før skatt endte på 9 millioner i minus. Det er 42 millioner svakere enn på samme tid i fjor – eksklusive omstillingskostnader på 96 millioner kroner. Totalt underskudd hittil i år, ligger på 135 millioner. At det nå er markedsubalanse i praktisk talt alle produksjoner, gjør ikke saken bedre.

– Kolberg har gjennom mange år gjort en god jobb for oss i de rollene han har hatt – de siste fem årene som konsernsjef. Kolberg har gode tanker og verdier som absolutt har satt sine spor. Men vi trenger en enda fastere hånd på gjennomføringen (av ulike forbedringsprosesser, journ.anm.), sier Vaag.

Ga uttrykk for framtidstro

I et intervju med Bondebladet i kjølvannet av det siste tertialresultatet, uttalte Kolberg at han hadde forståelse for eiernes utålmodighet. Et stort forbedringsprogram skal gi et gjenreist Nortura, der resultatet er tilbake på det gode 2016-nivået – men dersom alt lykkes, vil ikke Nortura være der før i 2020.

Annonse

– Jeg opplever at våre eiere er utålmodige. Jeg ser en aktiv eierorganisasjon som vil ha raskere resultater. Nortura har særdeles ansvarlige eiere, og de tenker langsiktig. De har et bilde av en organisasjon som er sterk, lønnsom og ansvarlig. Og de er opptatt av at vi gjør langsiktige tiltak og grep, i stedet for ekstremt kortsiktige tiltak som nok kan bedre resultatene nå, men som vil ødelegge på lang sikt, sa Kolberg til Bondebladet den gang.

Han uttrykte stor framtidstro på vegne av Nortura, tross blodrøde tall.

Bondebladet har spurt om Kolberg vil kommentere noe i kjølvannet av styrets beslutning om å avsette ham, men forespørselen er ikke besvart ennå.

– Styrets plikt

Vaag er lei seg over at Kolberg må gå, og roser ham for innsatsen.

– Kolberg har mange gode egenskaper som jeg setter stor pris på. Men vi har ikke fått den resultatoppnåelsen som styret krever. Resultatene er for svake, og vi ser at vi også sliter med innføringen av det nye IKT-systemet. Da er det styrets plikt å gjøre endringer, sier styrelederen til Bondebladet.

Hun opplyser at Nortura har nedsatt et ansettelsesutvalg, og at Nortura vil ha en åpen utlysning og en åpen ansettelsesprosess. Når en ny konsernsjef vil være på plass, er vanskelig å si ifølge Vaag. Inntil den tid, konstitueres Hans Thorn Wittussen som ny konsernsjef. Konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen, konstitueres som ny visekonsernsjef. Ifølge Vaag, vil Kolberg nå ikke være en del av Norturas konsern.

Neste artikkel

Forventer bedre eierinvolvering fra Nortura