Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tre prøver var helsefarlige

Nibio har analysert mat på jakt etter plantevernmidler.

Rester: Det ble påvist rester av totalt 132 ulike plantevernmidler i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2015». (Foto: Tor Jostein Sørlie)

«Lavt innhold av plantevernrester i maten» er tittelen på en pressemelding fra Mattilsynet.

I fjor ble 1305 prøver av ferske, fryste eller prosesserte matvarer analysert i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2015».

Mer enn 98 prosent av prøvene var innenfor de fastsatte grenseverdiene.

Men det ble påvist funn av plantevernmidler over grenseverdien i 17 prøver. Av disse ble 10 prøver regnet som overskridelse etter at analyseusikkerheten var fratrukket.

Umiddelbar helsefare

Det var overskridelse av grenseverdien for plantevernmidlet diazinon i én norsk prøve av gulrot. Dette var ulovlig bruk i Norge. Mattilsynet følger opp virksomheten med tilsyn.

15 av 17 prøver med funn over grenseverdien var importert fra land utenfor EU.

Tre prøver ble vurdert til å kunne medføre umiddelbar helsefare. Dette var en prøve av bønner med belg fra Laos, en prøve av brokkoli fra Thailand og en prøve av chilipepper fra Vietnam.

132 plantevernmidler påvist

Det ble påvist rester av totalt 132 ulike plantevernmidler. Soppmidlene boskalid og imazalil var de plantevernmidlene som oftest ble påvist.

Annonse

Programmet er koordinert av Mattilsynet, mens NIBIO har utført analysene.

Målet er at prøveuttaket skal gjenspeile det norske kostholdet. 118 ulike vareslag av frukt, grønnsaker, barnemat, animalske produkt, korn/ris og andre næringsmidler fra 69 forskjellige land ble analysert.

Av de 1305 prøvene var 65 prosent importerte og 35 prosent norskproduserte næringsmidler.

I prøvene av vegetabilsk opprinnelse ble det ble søkt etter rester av 334 forskjellige virksomme stoffer fra plantevernmidler, inkludert noen nedbrytningsprodukter. I tillegg ble enkelte av prøvene analysert med metoder der det søkes kun etter ett eller noen få plantevernmidler.

– Så lenge mengden med plantevernmiddelrester er under grenseverdiene, er maten trygg å spise. Vi har forståelse for at folk blir bekymret for at det er spor av plantevernmidler i maten, men det er viktig å forstå at det er mengden som er avgjørende, sier Hanne Marit Gran, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Les også: – Sprøyt lyssivet nå

Les også: Storberget tar ikke gjenvalg

Neste artikkel

Godkjenner glyfosat for fem nye år