Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tre ganger tømmerprisen i 1965

Skogeierne fikk tre ganger så mye for tømmeret for 50 år siden.

Skogeierne fikk tre ganger så mye for tømmeret for 50 år siden dersom vi regner om tømmerprisen i 1965 til 2015-kroner. (Arkivfoto)

Skogeierne fikk tre ganger så mye for tømmeret for 50 år siden dersom vi regner om tømmerprisen i 1965 til 2015-kroner, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

De har sett på de lange linjer i norsk landbruk og skogbruk i publikasjonen Landbruket i Norge 2015.

1 000 kr i 2015

Gjennomsnittlig pris per kubikkmeter for 50 år siden er på nesten 1 000 kroner i 2015-kroner, mens gjennomsnittet i 2015 var 334 kroner.

Det skal legges til at driftsutgiftene også var betydelig høyere før.

Omregnet til 2015-kroner utgjorde tømmerprisen i 1980 litt over 700 kroner, mens skogeierne i gjennomsnitt måtte betale rundt 300 kroner for hogst og kjøring, skriver SSB.

I 2015 var gjennomsnittlig driftskostnad for sluttavvirkning litt over 130 kroner per kubikkmeter.

26,1 mill kubikkmeter

Annonse

Tømmerhogsten de siste 100 åra har vært nokså stabil om vi slår sammen hogst til industriformål, vedvirke og eget forbruk.

I samme periode har tømmermengden som står i norske skoger, nesten blitt tredoblet.

Årlig volumtilvekst av ny skog ligger nå på 26,1 millioner kubikkmeter i året, mens den i 1933 var 10,4 millioner kubikkmeter, skriver SSB.

Les mer: – Skogmelding uten ambisjoner

Neste artikkel

Sterk prisvekst på landbrukseiendom