Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tørke og streik gir millionsmell for FK

Fjorårets tørke og streiken i høst bidrar til driftsmessig underskudd på 32,4 millioner i FKs tredje kvartal.

– Tørken i 2018 har satt mange spor etter seg, konstaterer konsernsjef John Arne Ulvan (innfelt). Også streiken i september har bidratt til svakere driftsresultat for Felleskjøpet Agri i trdje kvartal. (Arkivfoto)
– Tørken i 2018 har satt mange spor etter seg, konstaterer konsernsjef John Arne Ulvan (innfelt). Også streiken i september har bidratt til svakere driftsresultat for Felleskjøpet Agri i trdje kvartal. (Arkivfoto)

Felleskjøpet Agris driftsresultat hittil i år ligger på 338,7 millioner. Det er nær 66 millioner svakere enn på samme tid i fjor. For tredje kvartal endte driftsresultatet på 32,4 millioner – nesten en halvering fra samme kvartalsresultat i fjor.

FK Agri trekker fram flere årsaker til svikten. Fjorårets ekstremtørke, med tilhørende fôrkrise, påvirker driftsresultatet negativt. Det samme gjør streiken i september. I alt 352 ansatte i FK Agri var ute i streik – en streik som blant annet rammet kraftfôrleveranser fra fabrikken på Kambo i Moss.

I tillegg har en svekket norsk krone og noe lavere resultatbidrag fra Moelven enn i samme periode i fjor, påvirket kvartalsresultat før skatt negativt. Resultat før skatt for årets tredje kvartal, er på minus 75,8 millioner, mot et overskudd på 60,1 millioner på samme tid i fjor.

– Tørken i 2018 har satt mange spor etter seg, og jeg vil igjen berømme alle som bidro til den viktige jobben med å minske effektene av den for norsk landbruk og næringsmiddelindustri. I Felleskjøpet merker vi fortsatt effektene, og det preger resultatene i 2019, uttaler konsernsjef John Arne Ulvan i en pressemelding torsdag.

Annonse

Han viser til at Felleskjøpet for en tid tilbake igangsatte et forbedringsprogram i konsernet for å møte utfordrende markeder og tøffere konkurranse.

– Vi er svært tilfredse med at dette allerede nå gir positive effekter og motvirker noen av de negative effektene på resultatene, sier konsernsjef John Arne Ulvan.

For alt er ikke svart i resultatet for tredje kvartal. Omsetningen hittil i år ligger på 12,0 milliarder, en økning på 30 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Ser man på omsetningen for tredje kvartal i år, ligger den på nær 3,6 milliarder, mot 3,66 milliarder i samme kvartal 2018.

Ulvan konstaterer også at Cernova, konsernets mel- og bakerivirksomhet, fortsetter å levere gode resultater i et krevende marked, samt at konsernets retail-virksomhet fortetter fremgangen.

– Tradisjonell varehandel er i mange bransjer under sterkt press, både med internasjonal konkurranse og konkurranse fra nettbutikker. Felleskjøpet har de siste årene gjort store omlegginger knyttet til drift av vår retail-virksomhet, og vil fortsette dette effektiviseringsarbeidet også fremover. Spesielt hyggelig er det at Granngården i Sverige leverer godt som følge av effektivisering og solid drift, sier Ulvan.

Neste artikkel

Ønsker bredere erstatningsordning