Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tørke ga 100-millionerssmell

Fjorårets tørkekrise gir Felleskjøpet Agri en negativ resultateffekt på 100 millioner, viser resultatet for første halvår. Samtidig styrket konsernet sin omsetning med 112 millioner.

Påvirket: Fjorårets tørkesituasjon, med påfølgende ekstratiltak og svikt i avlinger, er beregnet å gi FK Agri en økonomisk smell på rundt 100 millioner for sesongen 2018–19. Arkivfoto: Marit Glærum
Påvirket: Fjorårets tørkesituasjon, med påfølgende ekstratiltak og svikt i avlinger, er beregnet å gi FK Agri en økonomisk smell på rundt 100 millioner for sesongen 2018–19. Arkivfoto: Marit Glærum

FK Agri økte omsetningen, men svekket sitt resultat før skatt i årets første halvår. Mens omsetningen økte med 112 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2018, er resultat før skatt svekket med nær 71 millioner i samme periode.

Tørkesmell

Omsetningen hittil i år ligger dermed på 8,44 milliarder, mens resultat før skatt endte på 307,2 millioner.

– Hovedgrunnen til det svekkede resultatet, er at vi i år ikke får de valutainntektene som vi fikk i 2018, samt et større aksjesalg i fjor som påvirket resultatet positivt, sier konsernsjef John-Arne Ulvan i FK Agri til Bondebladet.

Fjorårets tørkesituasjon, med påfølgende ekstratiltak og svikt i avlinger, er på sin side beregnet å gi FK Agri en økonomisk smell på rundt 100 millioner for sesongen 2018–19. Beløpet er knyttet til nettoeffektene av økte inntekter som følge av kraftfôrsalg, redusert salg av korn og plantevernmidler, samt nedgang i salg til hagemarkedet.

– Vi har solgt noe mer kraftfôr, men opplever manglende korninntekter. Oppsummert, er det 100 millioner i minus. Det er dyrt å stå i en krise, men vi er samtidig veldig fornøyd med effekten av de tiltakene vi satte i verk. Vi synes absolutt at det var verdt å gå inn med den innsatsen vi gjorde i fjor, sier konsernsjefen.

Blant de iverksatte tiltakene, var formidling av 500 000 halmballer, en egen halmgaranti, og import av 30 000 rundballer med grovfôr fra Island.

Ulvan mener FK Agri, som landbruket ellers, trenger å forberede seg på at klimaet – og klimasvingningene – kan bli mer voldsomme, kraftigere og melde sin ankomst hyppigere i tida framover. Da er bondesolidaritet viktig, påpeker han.

Annonse

– I fjor demonstrerte vi og samvirkeorganisasjonene at det er god «bondenytte» i at samvirkene står sammen. Men samvirkene må også ha de økonomiske musklene og den kompetansen som trengs for å kunne håndtere en krise, poengterer Ulvan.

Bidrag fra Sverige

Tørkesmellen til tross: FK Agri konstaterer en positiv utvikling innenfor de fleste forretningsområder. Det har ikke minst virksomheten i Sverige bidratt til.

– Sverige bidrar også vesentlig på bunnlinjen, med mer enn en dobling av resultatet der, opplyser Ulvan.

Retail-virksomheten i Sverige viser en betydelig resultatfremgang, og konsernets samlede retail-virksomhet har i første halvår en omsetningsvekst på vel 50 millioner kroner, ifølge pressemeldingen.

Maskinvirksomheten øker omsetningen i første halvår 2019 med 548 millioner kroner sammenlignet med 2018. Mel- og bakerivirksomheten, som har gjennomgått betydelig effektiviseringer, leverer et resultat før skatt som er 1,8 millioner høyere enn i fjor.

I 2018 leverte Felleskjøpet en rekordomsetning på 16 milliarder, opp fra 15,5 milliarder i 2017. Ulvan mener omsetningen må «gå vesentlig opp» dersom omsetningen skal kunne øke vesentlig i 2019.

– Vårt hovedfokus nå, er å strukturtilpasse og få ut flest mulig synergier fra vår svenske virksomhet, og styrke driften i konsernet, sier Ulvan.

Neste artikkel

Felleskjøpet varsler dyrere kraftfôr