Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tettere samarbeid på dyrevelferd

Mattilsynet og ØKOKRIM skal styrke samarbeidet på dyrevelferd.

Dyrevelferd: Dyrenes velferd står i sentrum under et større fagseminar på Gardermoen denne uka. (Foto: Bjørnar Frønes)

Onsdag og torsdag deltar både Mattilsynet, ØKOKRIM og landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) på et fagseminar på Gardermoen. Her vil samarbeid mellom ulike instanser som jobber med å ivareta dyrenes velferd, bli satt på dagsordenen.

Landbruksdepartementet opplyser i en pressemelding tirsdag at Mattilsynet og Politiet ved ØKOKRIM nå skal samarbeide tettere innenfor dyrevelferdsområdet.

Listhaug åpner

Listhaug holder åpningsinnlegg på seminaret i regi av Mattilsynet og ØKOKRIM. Både Politidirektoratet, Mattilsynet, politidistriktene, ØKOKRIM og dyrevernsorganisasjonene deltar på seminaret.

Annonse

Formålet med seminaret er at instanser som jobber med dyrevernsaker skal møtes og dele kunnskap om tilsynsarbeid, etterforskningsmetoder og regelverk.

Seminaret vil blant annet ta for seg etterforskning av dyrevernssaker, dyrevelferd i akvakultur og for ville arter, taushetsplikt, rettslige rammer, praktisk tilsynsarbeid og rettspraksis, opplyser Landbruksdepartementet.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag