Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tar børsa i egne hender

Bøndene i Finnmark har ingen tiltro til Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen lenger. Rovdyra fortsetter å drepe sauer og lam, men ingenting blir gjort. Nå vil bøndene ta børsa i egne hender.

- Nå venter vi ikke lenger på fellingstillatelse. Vi kommer til å ta ut rovdyra på vår måte. Jeg er oppgitt over hele systemet. Vi vil ikke tulle mer med Fylkesmannen og Statens naturoppsyn. De har ingen forståelse for næringen. Det er helt borti hampen at rovdyra får regjere, mens bøndene som rammes verken får erstatning eller fellingstillatelse. Nå er det nok, sier Ståle Johan Karlsen, sauebonde i Vestre Jakobselv, til Bondebladet.

Ståle Johan Karlsen, som både er styremedlem i Finnmark Bondelag og lokallagleder i Nordre Varanger Bondelag, opplevde i juni å finne tre kadaver av lamma sine.

- Jeg var sammen med naboen Øyvind Kristiansen. I tillegg til kadavrene, måtte vi avlive ett lam som følge av skadene det pådro seg under et rovdyrangrep, forteller Ståle Johan Karlsen.

- Samtidig var vi lettet over å finne kadavrene, for nå skulle vi endelig bli trodd på at det er rovdyr i området - trodde vi, sier Karlsen. Blir ikke trodd

Derfor var skuffelsen stor da konklusjonen kom fra Statens naturoppsyn i Finnmark: Både dødsårsak og "gjerningsmann" er ukjent, ble det hevdet.

- Fylkesmannen i Finnmark og Statens naturoppsyn har et råttent system, etter min oppfatning. Det er vanskelig å fatte at de ikke kunne konkludere med at det var rovdyr som tok lamma. Her satt vi jo med klare bevis, framholder Ståle Johan Karlsen.

- Vi er lei av å bli mistenkeliggjort og ikke bli trodd når rovdyr forsyner seg av lamma våre. Selv ikke med kadaver som bevis, blir vi trodd, sier Karlsen. Feil innstilling

- Statens naturoppsyn var på befaring i området, og det inntrykk de da ga, var at de tenkte "jævla bønder, nå prøver de å stjele fra staten igjen. Det må vi stoppe". De sa også at det var lettere for dem å konkludere med at det var hund som hadde angrepet lamma, enn rovdyr. Samtidig ble det uttalt at lamma kunne ha fått skadene ved påkjørsel, eller blitt jaget inni gjerdet. De viste også til et bestemt sted hvor det er en hund, nærmere bestemt en puddel! De kom med forslag om alt, bortsett fra UFO-angrep, forteller Ståle Johan Karlsen.

I ferietiden har ikke Bondebladet fått tak i folk fra Statens naturoppsyn i Finnmark, men de har uttalt til avisen Finnmarken at "det er fristende for dyreeiere å spekulere i at det er rovdyr, på grunn av erstatning. Vi må dokumentere de faktiske skadene, og her var det ikke mulig å komme fram til en entydig konklusjon". Skyter om de kan

- Jeg er lynende forbanna; det er et helvetes system. At de ikke er villige til å konkludere med at det har vært rovdyr på ferde, er jo helt høl i hue, slår Ståle Johan Karlsen fast.

- Rovdyra kan regne med ganske høy tapsprosent i år, legger han til.

Annonse

Ståle Johan Karlsen legger ikke skjul på sinnet.

- Stemningen blant bøndene i Finnmark nå, er at vi skyter hvis får vi anledning. Det ser ikke ut til at det er hjelp å få fra det offentlige.

Karlsen understreker hvor vanskelig det er å ta rovdyra, selv med fellingstillatelse.

- Men dersom vi får anledning, så ordner vi helt klart opp på egen hånd. Sjansene for at vi klarer å komme nært nok innpå gaupa og jerven, er imidlertid forsvinnende liten.

- Vi må nå bruke alle våre midler og metoder. Jeg har vurdert å legge ned drifta, men det skal ikke disse folka i Statens naturoppsyn og Fylkesmannen få glede av, sier Ståle Johan Karlsen. Sett på bilder

Konklusjonen fra States naturoppsyn Finnmark om at lammas dødsårsak var ukjent, var for øvrig kun basert på bilder og beskrivelser. Under befaring på gården til Ståle Johan Karlsen i Vestre Jakobselv, ble det slått fast at mest sannsynlig var det jerv eller gaupe som hadde drept lamma.

Men likevel ble det konkludert fra andre enn de som var på befaring, altså bare basert på bilder og beskrivelser av lammekadavrene til Ståle Johan Karlsen og Hjalmar Harila. I konklusjonen står det at skadeutøver er ukjent.

Fylkesmannen i Finnmark gir ikke noen fellingstillatelser hvis Statens naturoppsyn har konkludert med at det er ukjent "gjerningsmann". Selv om det er sannsynlig at det var rovvilt, gir ikke dette grunnlag for fellingstillatelse. Vi må vite 100 prosent hva slags dyr som skal jaktes på, heter det fra Fylkesmannen.

- Det er håpløse tilstander; jeg orker ikke kommentere hvor mange dyr jeg har mistet til rovdyra. Vi må enten ha rovdyr eller sau og lam, sier Ståle Johan Karlsen.

Neste artikkel

Flere leser Bondebladet