Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svinebøndenes dugnad virker

800 tonn mindre kjøtt i overskudd enn i mars.

Norturas prognose for juni viser at overskuddet av svinekjøtt er på vei ned, selv om det fortsatt ligger 2200 tonn på lager. 800 tonn har forsvunnet fra lager siden mars. De forklarer nedgangen med at svinebøndene leverer inn grisene med lavere vekt. Basert på slaktevektene de siste ukene regner Nortura med at gjennomsnittsvekten kommer til å synke med 2 kilo.

– Den utviklingen vi ser på slaktevektene er veldig gledelig og virker direkte inn på markedsbalansen, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Dugnad på slaktevekt

Geir Heggheim, leder i Norsvin gikk i april ut og ba medlemmene om å ta ansvar ved å levere inn grisene med lavere slaktevekt.

– For bondens økonomi er det kritisk viktig at vi klarer å kjølne markedsbalansen i en tidlig fase. Det er mitt budskap til våre produsenter. Vi har nå en markedsprognose som viser 1700 tonn for mye. Det er all grunn til å slakke på gassen både når det gjelder slaktevekter og bedekninger i forhold til en normalsituasjon. Det å justere vekt opp eller ned er et veldig effektivt å målrettet for å tune markedsbalansen, sa han den gang.

På grunn av den produktivitetsforbedringen i næringen ligger det likevel an til en økning i produksjonen på 1,7 prosent sammenlignet med 2015, mens salget prognoseres likt. Simonhjell mener det ikke er noen grunn til å stanse det Nortura kaller Svinedugnaden.

Annonse

– Med den sterke underliggende effektivitetsøkningen vi har i næringen, er det nødvendig at næringen bremser opp litt for å unngå store overskudd, sier Simonhjell.

Simonhjell sier også på at prognosen fortsatt viser at det blir nok norsk ribbe til jul. Det er derfor ikke noe som tyder på at Nortura vil komme til å anmode om tollnedsettelse på ribbe i år. Han oppfordrer samtidig industrien og handelen til å planlegge ut fra at all juleribbe i år vil være basert på norske råvarer.

Overskudd av lam

Det er overskudd også av lammekjøtt, og der er det ingen tegn til bedring. De siste åra har slaktevektene på lam gått kraftig opp, og Simonhjell ber om at også sauebøndene ikke fôrer dyra opp for mye etter at de kommer fra beite.

– Situasjonen for sauenæringen er krevende. Vi må bare gjenta oppfordringen til alle produsenter om å levere lammene litt tidligere i år, slik at vi kan levere nok når butikkene kjører sine lammeaktiviteter, sier han.

Neste artikkel

Doblet driftsresultatet og økte omsetningen