Svekket tollvern gjør det 
vanskelig å øke prisene

– En næring som ikke kan ta ut kostnadsveksten i markedet, det er ikke en fremtidsnæring, sier Brita Skallerud, 2. nestleder i Bondelaget.

Tollvern: Brita Skallerud sier dagens tollvern ikke er høyt nok til å fortsette å ta ut mye prisvekst i norsk landbruk. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

– Ser vi på prisene Europa for øvrig er de veldig lave. Det i seg selv gir oss et dårligere tollvern, øker vi prisene blir gapet veldig stort. Det gjør at vi vil ha et dårlig tollvern på veldig mange områder, sier Brita Skallerud.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Neste artikkel

Akershus Bondelag sier nei til Viken