Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Strides om storaksjon av Mattilsynet

Mattilsynet hentet lørdag ut 100 okser hos Hedmark-bonde for å avlive dyrene. På sosiale medier hagler kritikken. Mattilsynet melder om hets av inspektører.

Politiet og Mattilsynet dro lørdag sammen ut til den aktuelle bonden. Da hentet de ut nærmere en tredjedel av bondens storfebesetning på 327 dyr. Samtlige av de 100 dyrene som ble tatt med, skal avlives og destrueres – ikke bli til mat.

Storaksjonen skjer etter at Mattilsynet Region Øst i vår fattet vedtak om at bonden måtte avlive og destruere alle storfe i sin besetning som ikke var sporbare på individnivå. Vedtaket ble så påklaget, men stadfestet av Mattilsynets hovedkontor i april.

Sist måned falt en for bonden knusende kjennelse i tingretten. Blant de mange ankepunktene som beskrives i kjennelsen, er manglende empati med dyr, mangel på forståelse og aksept for regelverket og Mattilsynets rolle, og at dyra derfor «står i konstant fare for unødig lidelse». En begjæring om midlertidig forføyning ble ikke tatt til følge.

På sosiale medier koker det, etter lørdagens aksjon. Flere er av den oppfatning at Mattilsynet bedriver maktmisbruk, og at at aksjonen – som skal ha vært uanmeldt – er «galskap». Flere stiller seg også uforstående til at det som fremstår som tilsynelatende friske dyr skal avlives.

– Hetsingen oppleves som skremmende

Ifølge Dagbladet, har Mattilsynets inspektører rapportert at de har blitt navngitt, tagget og hetset på Facebook.

– Hetsingen oppleves som skremmende også for familiene til de ansatte, og det sliter ekstra på våre medarbeidere. Mens det raste som verst på Facebook og i kommentarfelt i media, opplevde en av inspektørene at datteren sa, da hun fikk skyss til skolen: «Mamma, jeg vil ikke at du skal dø», forteller avdelingssjef Ingrid Elisabeth Bjerke-Matsson til Dagbladet lørdag.

Mattilsynet forsvarer aksjonen og de vedtak som er gjort i denne saken, og påpeker at bonden ikke har overholdt frist for avvikling.

– Staten mener at det foreligger to gyldige vedtak om avvikling som er begrunnet i ulike regelverk. Bondens frist for å avvikle dyreholdet er passert. Anken er et uttrykk for at bonden er uenig i tingrettens kjennelse og i vedtakene fra Mattilsynet. En slik uenighet er ikke i seg selv til hinder for å effektuere vedtakene, skriver avdelingsleder Ingrid Elisabeth Bjerke-Matsson i en epost til Bondebladet i etterkant av kjennelsen, men i forkant av aksjonen.

Annonse

Bondebladet var i kontakt med bonden i kjølvannet av kjennelsen, men bonden ville ikke da kommentere noe som helst.

Mattilsynet: – Vi hadde mange gode grunner

Også overfor NRK, forsvarer Mattilsynet aksjonen.

– Det er mange gode grunner til at vi måtte gå til aksjon i går (lørdag, journ.anm.), og det var mange praktiske årsaker til at vi gjennomførte den, forteller Bjerke-Matsson til NRK Hedmark og Oppland lørdag.

Hun viser også til at konflikten mellom Mattilsynet og bonden har vart i flere måneder. Aksjonen skjedde fordi bonden har nektet å etterkomme Mattilsynets pålegg. Vedkommende har ifølge Mattilsynet fått mange sjanser til å rette opp, men uten å gjøre det.

– Når bonden velger ikke å gjennomføre det selv, må Mattilsynet gå inn og gjøre det for han, sier Bjerke-Matsson, som mener det ikke var noen annen måte å gjennomføre aksjonen på.

Bonden ønsket lørdag ikke å uttale seg til NRK, som var til stede under aksjonen.

Neste artikkel

Frykter ny vegan-dokumentar kan glamorisere krim