Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stor bekymring blant Inn- landets kyllingprodusenter

Frykter fjørfeproduksjonen i Innlandet skal havne i ingenmannsland.

Mørke skyer: – Det farligste er at Nortura taper markedsandeler. Kyllingnæringen står sterkt i Innlandet, men vi sliter med å få ut produktene i et marked hvor det fortsatt bygges – selv om markedet er fullt, sier kyllingbonde Anne Kristine Rossebø. (Foto: Privat)

Torsdag 17. august arrangeres et møte for fjørfekjøttprodusentene i Innlandet. Møtet finner sted ved Nortura Elverum, og har sin bakgrunn i de siste åras store endringer i produksjonen av hvitt kjøtt i Norge.

Nortura taper markedsandeler i et stadig tøffere marked, mens matvarekjedene har styrket sin posisjon i verdikjeden. REMA skal nå bygge et nytt slakteri i Midt-Norge.

Og kyllingbøndene, ikke minst i Innlandet, opplever vanskeligheter i kjølvannet av den doblede konsesjonsgrensen på kylling og kalkun – som ble innført under Listhaug-regimet.

De frykter også at Innlandet som region skal havne i bakevja i en mer sentralisert slakteristruktur.

Uviss framtid

– Problemstillingen vi har i Innlandet nå, er å få produktene ut i markedet. Nortura-produsentene utnytter ikke kapasiteten i kyllinghusene, og kjører med reduserte innsett på grunn av markedstilgangen. Etter at konsesjonsgrensen på kylling og kalkun ble doblet, er dette en kjempeutfordring, sier kyllingbonde Anne Kristine Rossebø fra Solør til Bondebladet.

Konsesjonsgrensen for slaktekylling ble som kjent doblet til 280 000.

Rossebø er også usikker på om Nortura, som opplever knallhard konkurranse fra ekspanderende aktører som Norsk Kylling og Den Stolte Hane, vil opprettholde slakteriet på Elverum.

– Vi vil kjempe for slakteriet på Elverum, som er et godt anlegg og viktig for produsentmiljøet i Hedmark. 88 produsenter i dette fylket leverer til Nortura. Det er mange svarte skyer nå, og jeg er veldig spent på hvor nærme Nortura er på å beslutte hva som skal skje med dette slakteriet. Det må Nortura si noe om på møtet vi skal ha, sier Rossebø.

– Indirekte Dale og Listhaugs ansvar

Fylkesleder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag mener dagens landbruks- og matminister Jon Georg Dale og hans forgjenger Sylvi Listhaug (begge Frp) i hvert fall indirekte må ta ansvar for at kyllingbønder og Nortura har havnet i en skvis.

– De har bidratt til deregulering. Listhaug doblet konsesjonsgrensen i et fallende marked, og det fikk voldsomme konsekvenser for næringa. Nå opplever vi at bonden og Nortura har svekket sin posisjon i verdikjeden.

Annonse

– Hva med Nortura selv? Hvorvidt bidrar de til å sikre en desentralisert slakteristruktur i Innlandet?

– Jeg vet ikke om vi skal skyte på Nortura her. De er i en veldig skvis, med fallende markedsandeler. Jeg opplever også at kyllingbonden er veldig prisgitt de aktørene de til enhver tid har kontrakt med. I etterkant av Listhaugs endring, ble det bygget opp kapasitet i én del av landet, mens det ble stående ubrukt kapasitet i andre deler av landet. Dét er ikke blant de smarteste grepene jeg har sett samfunnsøkonomisk, sier han.

Aas-Eng legger til at det vil bli klyngedannelser rundt anleggene det satses på, dersom også slakteriet på Elverum skulle bli lagt ned.

– Ingen endringer vedtatt

Nestleder Per Heringstad i Nortura sier at konsernet aldri forskutterer struktursaker.

– Ingen Norturaanlegg er fredet til enhver tid. Samtidig er alle anlegg like viktige. Vi må drifte dem alle med et godt resultat. Det er ikke tatt noen avgjørelse om endring ved anlegget på Elverum. Vi er klar over at vi ikke utnytter kapasiteten der per dags dato, og vi kunne ha kjørt større volum, men vi jobber for best mulig avsetning.

Han sier at Nortura har som et mål å fortsatt ha kyllingproduksjon i de landsdelene de i dag har produksjon i. Større geografisk spredning av produksjonen enn i dag, mener han er problematisk.

– Innfrakten er en betydelig kostnad, og det er ikke lenger noe innfrakttilskudd. Det er en faktor som påvirker produsentstrukturen i dagens marked.

Generelt, trekker han fram at Nortura skal omsette medlemmenes produksjon av kjøtt og egg på best mulig måte, uansett hvor det er produsert. Dette ligger også i bunn for fjørfenæringen i Innlandet, påpeker han. •

Neste artikkel

Mangel på kyllingkjøtt i Kiwi-butikker