Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sterkt resultat fra Nortura

Bedret årsresultatet med over 100 millioner i 2016

461 millioner i pluss: Nortura bidrar til verdiskaping og velferd i nær sagt hver eneste kommune i landet, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg. Arkivfoto: Bondebladet

Resultatet før skatt endte på 461 millioner, en bedring på 102 millioner fra 2015. Det er særlig effektiviseringstiltak i drifta, økning i salget til proff- og industrimarkedet og godt bidrag fra datterselskap som bidrar til resultatet. Nortura omsatte for drøyt 23 milliarder i 2016, en økning på 935 millioner kroner fra året før.

– Vi er godt fornøyd med resultatet, særlig at vi klarer å drifte stadig bedre og skape gode resultater i et tøft marked, sier styreleder Sveinung Svebestad. – Samtidig har vi ambisjon om å styrke oss ytterligere i dagligvaremarkedet, og synliggjøre for forbrukeren at Nortura er viktig for Norge framover, sier han.

Samfunnsregnskap for første gang

For første gang har Nortura derfor fått utarbeidet et såkalt samfunnsregnskap som viser hvilken verdiskapning virksomheten bidrar til. Ifølge tall Nortura har fått fra Samfunnsøkonomisk Analyse AS ble det utbetalt nærmere 10 milliarder kroner til bønder over hele landet i 2016. Varer og tjenester for 3,4 milliarder ble kjøpt inn fra andre næringer i hele Norge. Og skatter og avgifter fra bønder, ansatte og underleverandører utgjør totalt 5,1 milliarder kroner. Det er penger som ifølge Nortura skaper velferd, arbeidsplasser og innovasjon i kommuner over hele landet.

– At Nortura finnes, gjør en stor forskjell for mange lokalsamfunn og bidrar til verdiskaping og velferd i nær sagt hver eneste kommune i landet, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

– Det er godt å vite at dette er verdier som blir igjen i Norge, til beste for fellesskapet. Det er opp til oss som samfunn om vi velger å bruke pengene på flere lærere, sykehjemsplasser eller som innovasjonsstøtte til nye bedrifter.

Nortura har 32 fabrikker, 5 179 årsverk og 18 314 bønder som leverer til selskapet.

– Jeg ønsker at både politikere og folk flest skal se at det er viktig for Norge at det går bra for Nortura, og at vår virksomhet gjør en forskjell for landet vårt, sier Kolberg.

Nøkkeltall årsresultat 2016 i MNOK (2015):

Omsetning: 23 153 (22 218)

Resultat før skatt: 461 (359)

Omsetning pr årsverk: 4,47 (4,15)

Fakta om samfunnsregnskapet 2016:

Annonse

Utbetaling til bønder (eiere): 9, 8 milliarder kroner

Innkjøp av varer og tjenester fra annen næring: 3, 43 milliarder

Skatter og avgifter fra ansatte, bønder og underleverandører: 5,1 milliarder kroner*

5,1 milliarder kan finansiere:**

4743 sykehjemsplasser, 7606 lærerstillinger/off. årsverk eller 27 823 barnehageplasser

Støtte til nye bedrifter gjennom Innovasjon Norge: (9622 bedrifter), Norges Forskningsråd (9904 bedrifter) eller Enova (3261)

(basert på gj.sn beløp pr mottaksbedrift)

* Brutto skatteinntekter. Av bondens inntekt (og dermed skattegrunnlag) kommer ca ¾ fra utbetaling for råvarer (Nortura) og resten fra statlige overføringer.

** Regneeksemplene er ment som illustrasjon. F.eks. går pr i dag ca. 2,3 milliarder tilbake til landbruket i form av statlige overføringer.

Neste artikkel

Ønsker nordisk skogsamarbeid