Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Spår mange nye jobber i svensk treindustri

Mener 2000-tallet blir treets århundre.

Halvparten av Sveriges bolighus kan bygges i tre i 2025, viser en framtidsprognose. Bildet viser bygging av nye studentboliger ved NMBU på Ås. (Foto: Bonsak Hammeraas)

I en framtidsprognose for svensk treindustri konstaterer professor Staffan Brege ved Linköpings universitet at halvparten av Sveriges bolighus kan bygges i tre i 2025. I dag ligger denne andelen på ca. 10 prosent, skriver atl.nu.

Prognosen er basert på pågående og planlagt kapasitetsøkning innenfor trebyggingsindustrien med store aktører som Derome, Lindbäcks bygg, Moelven, Stora Enso, BoKlok og Martinssons tre.

– Dette bekrefter den medvind svensk trebyggingsindustri har akkurat nå. Vi står midt i gjennombruddet for industriell trebygging. Om 1800-tallet tilhørte stålet og 1900-tallet betongen, så tyder mye på at 2000-tallet blir treets århundre, sier Susanne Rudenstam, sjef for Sveriges Träbyggnadskansli i en pressemelding.

Les mer: Limtreets gode egenskaper ved brann

Annonse

I en rapport, som baserer seg på Boverkets prognoser, blir det påpekt at det er mange fordeler med å produsere ferdigelememter i fabrikk.

Det gir bedre kontroll med leverandørkjeden, kortere leveringstider, høyere og jevnere kvalitet, samt mindre spill.

– En økende industrialisering av byggvirksomheten flytter dessuten sysselsetting fra byer til landsbygder. Kapasitetsutbyggingen gir cirka 13 500 jobber fram til 2025 innenfor trebygningsindustrien. Det er en økning med nesten 8 000 jobber sammenlignet med 2015, sier Staffan Brege.

Neste artikkel

Ny rekordgran funnet i Sverige