Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp og Ap øker ulvepresset på Erna

Partiene mener regjeringen må komme til Stortinget med en nærmere redegjørelse for hvorfor rovviltnemndenes vedtak ikke ble fulgt opp.

Slik så det ut utenfor Stortinget tirsdag denne uka. Rundt 10 000 mennesker deltok i det rovviltpolitiske fakkeltoget i Oslo for å markere sin motstand mot regjeringens politikk. Også fra opposisjonen på Stortinget – og i deler av Frp – øker nå presset på regjeringen. Foto: Anders Sandbu

Mange spør seg om tirsdagens store rovviltpolitiske fakkeltog i hovedstaden vil få noen politisk betydning. Sikkert er det i hvert fall at presset på regjeringen og landets øverste politiske leder stadi øker. Ap og Sp har denne uka sendt et brev til statsminister Erna Solberg (H), der partiene ber om at regjeringen kommer til Stortinget med en redegjørelse. Ap og Sp vil vite hvorfor regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtatte bestandsmål i tråd med rovviltforliket og ulveforliket.

Krever svar for Stortinget

Konkret, ønsker partiene å få belyst følgende:

«1. Hva er årsaken til at regjeringen ikke forholder seg til Stortingets vedtatte bestandsmål på 4–6 ynglinger, og på denne bakgrunn tilsidesetter vedtak i rovviltnemda om uttak av revirene på Mangen og i Hobøl, som ville bidratt til å få bestanden ned mot bestandsmålet?

2. Hva er årsaken til at regjeringen ikke anerkjenner rovviltnemdenes faglige oppgaver og myndighet? Dette er andre gang regjeringen underkjenner rovviltnemdenes vedtak. Ifølge Stortingets tidligere vedtak, skulle rovviltnemdene ha beslutningsmyndighet i saker som angår rovvilt når man ligger over bestandsmål.

Annonse

3. Er regjeringen av den oppfatning at det trengs en lovendring for å kunne oppfylle de vedtak Stortinget har gjort om bestandsmål og uttak av ulv?»

– Like dårlig begrunnelse som før

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad reagerer på regjeringens begrunnelse for vedtaket om å frede både Mangenreviret i Akershus og Hobølreviret i Østfold. Slik regjeringen ser det, er ikke konfliktnivået eller skadepotensialet like høyt der som i Slettåsflokken, som regjeringen åpnet for uttak i. Dette er for øvrig første gang det åpnes for lisensfelling inne i ulvesonen, noe som nå også har skjedd i Slettåsreviret. Her er ulver blitt tatt ut på nyåret.

– Klima- og miljøminister Ola Elvestuens vedtak om å nekte jakt i de to ulverevirene Mangen er like dårlig begrunnet som Vidar Helgesens «nei» til ulvejakt vinteren 2016–2017. Elvestuen har selv gjort klart at det ikke er noe i naturmangfoldsloven som hindrer uttak av ulv innenfor ulvesona, siden Slettås-reviret (Hedmark) er blitt tatt ut etter en helt forbilledlig jakt av lokale jegere.

Da burde regjeringen også ha tatt ut ulverevirene i Hobøl og Mangen slik at vi kan komme ned på det bestandsmålet Stortinget har vedtatt, uttaler Arnstad i en pressemelding torsdag.

Neste artikkel

– Forvaltningen av rovvilt og beskyttelse av beitenæringene fungerer ikke etter hensikten