Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Smålig å si ja til travbane på matjord

Jordvernalliansen Trøndelag reagerer sterkt på at fylkesutvalget i Trøndelag har gitt grønt lys for travbane på matjord. – Også hesten skal ha mat, sier Julie Gunnerød.

Anders Sandbu intervjuer fylkesleder Julie Gunnerød i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag. Gunnerød er også medlem av styret i Jordvernalliansen Trøndelag.

Selve travbanebyggingen, er ventet å legge beslag på 400 dekar matjord. Men ser man på de totale ringvirkningene, står hele 3 700 dekar matjord i faresonen.

Bakgrunnen for saken, er at Midt-Norge Travforbund har søkt om å få bygge nytt travbaneanlegg i Malvik utenfor Trondheim – på attraktiv matjord. 11 bønder vil bli direkte berørt, og disse har varslet at de vil legge ned driften dersom prosjektet blir gjennomført. Da vil 2 500 dekar tas ut av produksjon. Fylkesutvalget i Trøndelag ga nylig grønt lys for travbaneprosjektet. I tillegg, har fylkesutvalget gått inn for ny E6-trasé fra Levanger til Steinkjer. Det vil legge beslag på 1 200 dekar. Summen blir dermed 3 700 dekar tapt matjord.

– Ufattelig trist

Med andre ord, gikk fylkesutvalget på én dag inn for å legge beslag på nesten hele den nasjonale kvoten i jordvernmålet – maks 4 000 dekar omdisponert dyrket mark årlig.

– Dette er ufattelig trist. Jeg skjønner ikke at fylkesutvalget ikke ser verdien av den matjorda og den maten vi kan produsere her i Norge. Innstillingen fra fylkesutvalget er i hvert fall smålig, med tanke på at det finnes alternative plasseringer, sier fylkesleder Julie Gunnerød i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag til Bondebladet.

Fylkesmannen har imidlertid fremmet innsigelse til prosjektet, og dermed kan det gå mot megling. Ifølge Sør-Trøndelag Bondelag, er ikke tidspunktet for videre saksbehandling i Malvik kommune bestemt. Men det kan bli en behandling over jul. Gunnerød har ennå et håp om at prosjektet kan bli skrinlagt.

– Både jordvernalliansen, bondelaget og NBU i Sør-Trøndelag har sendt høringsinnspill. Jeg håper kommunepolitikerne vil se verdien av matjorda.

Annonse

Gunnerød mener fylkespolitikerne opptrer egoistisk.

– Jeg vet ikke hvordan de tenker, men kanskje noe sånn som «Vi tar litt matjord – det går bra!». Politikerne tenker helst på seg selv, og ikke på resten av landet.

– Jordflytting uaktuelt

Jordvernalliansen har som mål at det skal være et nulltap av matjord i Norge. Veien dit er lang. I denne saken, har fylkesutvalget forutsatt at nydyrking eller jordflytting skal utredes for å kompensere for tapene. Men jordflytting kan ikke være noe alternativ, mener Gunnerød. Årsaken er store kostnader og forringelse av jordkvalitet.

– Flyttes jorda, blir jordkvaliteten dårligere og produksjonsevnen svekket. Se på jordflyttinga i forbindelse med Norsk Kyllings planlagte anlegg i Orkdal: Jord er flyttet lenger opp i Orkdalen, men der kunne det ikke dyrkes korn i år. Området er også utrolig ujevnt og humpete.

Frykter dominoeffekt

Gunnerød tar det også for gitt at travselskapet vil forsøke å legge beslag på andre områder, om det skulle få grønt lys nå.

– De ønsker også en idrettshall i det samme området. Får de lillefingeren, tar de hele hånda – det er jeg helt sikker på. Da blir det ikke noe matjord igjen. Mange unge bønder i området har lyst til å være nettopp bønder. Men de ser ingen framtid her, dersom travbanen legges i dette området.

Fylkesrådmannen skriver at han er «kritisk til etableringen av ny travpark ved Leistad, da dette berører dyrka jord. Samtidig ser vi at det er vanskelig å finne egnede alternativer i kommunen eller nabokommunene med like god adkomst som ikke berører dyrka jord eller myr».

– Malvik har imidlertid andre steder, på steingrunn. Å bygge på fjellgrunn koster mye, men ikke på langt nær så mye som det vil koste å flytte denne matjorda, sier Gunnerød.

Neste artikkel

Nordisk landbruk står sammen mot bærekraftsartikkelen