Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slipper dobbel kvotestraff

Melkebønder med overproduksjon i januar og februar 2014 slipper å ta med ekstravolumet inn i beregningen for produsert årsvolum i kvoteåret 2014.

Melkekvoteåret følger nå kalenderåret. Flere alternativ er blitt lagt fram for hvordan utfordringene i overgangsåret skal løses på rettferdig vis for melkeprodusenter som produserer høyere volum enn deres egne disponible kvoter tilsier.

Fast avgift

Først ble det vedtatt en differensiert overproduksjonsavgift, med dagens overproduksjonsavgift på kroner 3,20 for kvoteåret 2013/2014 og kroner 2,67 for kvoteåret 2014.

Denne modellen er nå forkastet. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Q-Meierienes produsentlag og Tine SA sendte brev til Landbruks- og matdepartementet 7. februar.

Brevet inneholdt en anmodning om at melk levert i januar/februar 2014 for kvoteåret 2013/14, og som det betales overproduksjonsavgift for, ikke skal belastes disponibel kvote for kvoteåret 2014.

Svaret kom raskt, og anmodningen ble fulgt. Det kvantum som er overprodusert i januar og februar 2014, og som dermed er ilagt en overproduksjonsavgift på kr 3,20 per liter, skal trekkes fra i beregningen av foretakets disponible kvote for kvoteåret 2014.

– Hvis jeg som melkeprodusent begynte min overproduksjon i januar, må jeg betale kroner 3,20 ganger disse literne. Men disse ekstraliterne påvirker ikke min produserte mengde for kvoteåret 2014, sier Mina Mjærum Johansen i Norges Bondelag.

Ikke dobbel straff

Overproduksjonsavgiften kreves inn første måned en melkeprodusent beveger seg over disponibel årskvote.

Annonse

– Mange følte at de ville bli dobbelt straffet for samme forseelse hvis det skulle betales overproduksjonsavgift for kvoteåret 2013/2014 og at den overproduserte melka skulle telle med på disponibel kvote for kvoteåret 2014, sier Johansen.

Staten foreslo å fjerne overproduksjonsavgiften for 2013 /2014. Faglagene motsa seg dette fordi det ville gitt en økning i omsetningsavgiften for alle på cirka 3 øre per liter.

– Det er ulike grunner til overproduksjon. Noen bygger seg opp og får større kvote senere, andre prøver å peile seg inn på kvoten eksakt, og andre igjen har bevisst overproduksjon. Men med en avgift på kr 3,20 per liter, vil det det ikke være lønnsomt å overprodusere.

– Det er budsjettert inn 40 millioner kroner i markedsordningen. Uten overproduksjonsavgift ville det ha manglet penger til ordningen. Pengene ville i stedet ha blitt hentet fra en økning i omsetningsavgiften fra 8 til 11 øre for alle melkeprodusenter. Vi mener det ikke er riktig at fellesskapet skal betale regninga for dem som overproduserer. Derfor sa vi nei til at overproduksjonsavgiften skulle fjernes, sier Johansen.

Les mer i Bondebladet.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag