Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik gir du hesten trygt fôr

Her er Mattilsynets råd til landets hesteeiere i den pågående fôrkrisen.

I sommer er det mangel på grovfôr også til hestene. Normalt fôres de med høy, men ulike typer grovfôr som halm og frøhøy kan også benyttes. I tillegg er det lov å bruke matavfall fra dagligvarehandelen som fôr - både til hest og matproduserende dyr.

Mange av de nye fôrimportørene som er registrert, tar ikke minst sikte på innførsel av fôr til hest, ifølge Mattilsynet. Men Mattilsynet anbefaler først og fremst hesteeierne å bruke norsk fôr. Bakgrunnen er faren for at smittsomme dyresykdommer og planteskadegjørere kan følge med ved import av fôr. Også Bondelaget har vært klare på at bonden primært bør velge det som måtte finnes av egne fôrressurser.

Annonse

Skal bonden først importere, understreker Mattilsynet at fôret må komme fra et land som er trygt. Som tidligere omtalt, har Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet vurdert at det er liten risiko ved innføring av grovfôr fra Sverige, Finland og deler av Island.

– Fra andre land vurderes risikoen for å importere uønskede smittestoffer som høy, sier fungerende direktør for planter og dyr i Mattilsynet, Anne Marie Jahr.

Imidlertid er det liten sjanse for å få importert noe fra disse landene, siden det har vært en tørr sommer og det er lite fôr på lager også ellers i Norden.

Mattilsynet understreker også den enkelte bondes ansvar. Ved bruk av utenlandsk fôr, kan bonden kun kjøpe fôr fra virkeomheter som er registrert hos Mattilsynet. Følger ikke bonden regelverket, vil han eller hun fort kunne få et erstatningskrav mot seg.

Neste artikkel

Kjemper for norsk mat på plattformene