Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Skrantesjuke vil spres til EU

Ny rapport peker på fare for CWD-spredning.

Rammer hjortedyr: Skrantesjuke hos hjortevilt vil mest sannsynlig bli introdusert til EU-land, konkluderer EFSA i en ny rapport. Bildet viser friske dyr fra en hjortefarm. (Arkivfoto: Bondebladet)

Skrantesjuke hos hjortevilt, eller Chronic Wasting Disease (CWD), vil mest sannsynlig bli introdusert til EU-land. Spredningen vil skje gjennom forflytning av levende hjortevilt (reinsdyr og elg) mellom Norge, Sverige og Finland. Det er en av konklusjonene i en helt fersk rapport fra EFSA – den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet.

Du kan lese hele rapporten her.

Skrantesjuke er allerede påvist i Norge. Det skjedde først i april 2016, da det ble konstatert skrantesjuke på to elger og ett reinsdyr. Dette var første gang skrantesyke ble oppdaget i Europa. Og i fjor høst ble det på ny konstatert CWD, denne gangen på en reindyrsimle i Buskerud.

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker – verken fra dyr eller kjøtt.

Norge har iverksatt tiltak for å hindre og begrense ytterligere spredning. Blant tiltakene er bestemmelser knyttet til forflytning og transport av levende hjortevilt over landegrensene. EFSA har imidlertid konkludert med at sykdommen likevel gir risiko for spredning til EU.

Samtidig legger EFSA til grunn at det ikke er noen kjent folkehelsemessig risiko ved å spise kjøtt fra hjortevilt i områder der sykdommen er påvist.

Annonse

Les også: Må teste for skrantesjuke i mange år framover

Nytt overvåkingsprogram

EFSA foreslår i sin uttalelse at det i EU iverksettes visse tiltak for å avdekke hvorvidt sykdommen allerede eksisterer i EU, og tiltak som vil virke spredningsforebyggende. Dette omfatter blant annet et tre-årig overvåkningsprogram, samt tiltak for å begrense kontakt mellom levende dyr, lavere tetthet knyttet til viltpopulasjonene og økt oppmerksomhet knyttet til forekomst og spredningsrisiko.

Jobber med risikovurdering

Her hjemme har Miljødirektoratet og Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å gjøre en risikovurdering av skrantesyke på hjortedyr i Norge. Etter planen skal deler av oppdraget være ferdig i mars 2017.

Les også: Ser du noen som «skranter»?

Neste artikkel

Rekorddårlige målinger for norsk mat