Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skjerper kontrollen med dansk svinenæring

I år skal fire målrettede kontrollkampanjer sette danske svinebønder under lupen. Dyrevelferd og smittevern står sentralt.

Totalt, skal det i år gjennomføres nærmere 2 500 kontrollbesøk i dansk svinenæring. 700 av dem er knyttet til målrettede tilsynskampanjer. Her sees slaktegriser hos Danish Crown. Foto: Danish Crown
Totalt, skal det i år gjennomføres nærmere 2 500 kontrollbesøk i dansk svinenæring. 700 av dem er knyttet til målrettede tilsynskampanjer. Her sees slaktegriser hos Danish Crown. Foto: Danish Crown

Fødevarestyrelsen i Danmark går hvert år inn i særlig utvalgte områder i tillegg til øvrige kontroller. I år er det svinenæringen som blir satt ekstra under lupen. I alt vil 700 danske svineprodusenter få kontrollbesøk, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemelding.

Fødevarestyrelsen har i alt planlagt fire målrettede kontrollkampanjer på svineområdet i år. Kampanjene tar for seg temaene halekupering, antibiotikaforbruk, smittebeskyttelse og flytning av svin.

Lavere antibiotikabruk

– I år retter vi også søkelyset på antibiotikaforbruket. Det gjør vi for å sikre at danske dyr har det godt, og at de er generelt sunne. Dette er blant det som gjør at dansk svinekjøtt nyter stor tillit og etterspørsel i omverdenen, sier miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen til landbrugsavisen.dk.

Som Bondebladet skriver denne uken, er den totale antibiotikabruken i dansk svinenæring redusert med 25 prosent de siste ti åra. Det har skjedd selv om produksjonen samtidig har økt kraftig.

* I 2009 brukte dansk svinenæring litt over 100 tonn antimikrobielle midler. I 2017 (siste år med tilgjengelige tall) var bruken nede i litt over 70 tonn.

Annonse

* Den totale produksjonen har økt fra rundt 27 millioner griser i 2009 til 32 millioner i 2017. Produksjonstallene inkluderer eksport.

Økt kontroll med halebiting

På dyrevelferdssiden, er halebitt en utfordring i svinenæringa. Derfor skjerpes kontrollen også her.

– Fødevarestyrelsen ser i år på hvorvidt bøndene rent faktisk kan fremvise den risikovurdering som skal til hvis de vil halekupere, sier dyrevelferdsordfører Karina Due fra Dansk Folkeparti.

Ved siden av årets målrettede kontrollkampanjer, gjennomfører Fødevarestyrelsen rundt 1 800 ordinære kontrollbesøk i blant annet svinebesetninger, kvegbrug og minkgårder. Dermed lander årets samlede antall kontrollbesøk på nærmere 2 500.

Neste artikkel

Fant færre brudd på mosjonskrava