Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Skimter flertall for ny landbrukspolitikk

Krf-lederen tror på flertall for ny landbrukspolitikk.

Både gullet og de grønne skogene satt løst da Knut Arild Hareide talte på Bondetingets siste dag. Hvorvidt bøndenes inntektsutvikling skal regnes i kroner eller prosent er et gammelt stridsspørsmål mellom faglagene og staten. Hareide tok et utvetydig standpunkt i denne saken.

– Inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal reduseres. Da må veksten være mer enn kronemessig lik, det kan jeg si som siviløkonom, sa Krf-lederen.

Hestehandler

Hareide sa også at omstillingstakten i landbruket ikke bør økes.

– Landbruket har en produktivitetsvekst på 6 prosent. Gjennomsnittet er på 2 prosent ellers i fastlandsøkonomien. Det skal dere være stolte av, men det viser at det i hvert fall ikke er behov for et høyere omstillingstempo. Vi bør kanskje heller si farten på omstillingen som er nå, den er på grensen til det som er forsvarlig, sa Knut Arild Hareide.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag og tidligere Sp-ordfører, takket Hareide for innsatsen og spurte om han ikke skulle få seg noen nye venner.

– En skal ikke bare velge venner ut fra hvem en vil ha, men også ut fra hvem som trenger venner. Før 2012 satt en flertallsregjering. De gikk, naturlig nok til valg på å fortsette den. Da blir det strategiske valget enkelt for oss, vi måtte prøve å få til et skifte, svarte Hareide.

Han ville ikke forplikte partiet etter valget i 2017, men lovet at en avklaring skulle komme før neste stortingsvalg.

– Jeg synes vi har fått til mye med de 5,4 prosentene vi fikk. Kanskje har vi bedre muligheter etter valget i 2017? Det er ikke jeg som skal velge hvem vi skal samarbeide med. Det skal partiet gjøre, og det vil skje i god tid før valget i 2017, sa han.

For fire år siden lovet Hareide bøndene å kjempe dere sak. Dette løftet ble fornyet i år.

– Jeg har kommet tilbake i dag, for etter fire år trengs det en fornying av garantien. For det er en garantistoppgave for KrF å kjempe for en landbrukspolitikk som gjør at unge mennesker kan videreføre det familien har gjort i generasjoner. Jeg kommer ikke til å takke ja til statsrådbil hvis det går på bekostning av en god landbrukspolitikk.

Også Sylvi Listhaug talte til landsmøtet. Hennes tale kan sees her.

Nytt flertall?

Annonse

Krf-lederen sa landbruk i dag er en sak mange partier er opptatt av.

– Det politiske Norge i dag gir mange muligheter for landbruket. Det står høyt på den politiske agendaen, og et Stortinget jeg synes tenker offensivt og vi har mange muligheter, sa Hareide.

Selv om Knut Arild Hareide ikke ville si noe om hvem partiet vil samarbeide med etter 2017, sa han det er i ferd med å utvikle seg et flertall for en landbrukspolitikk på Stortinget.

– Jeg har lyst til å gi honnør til Knut Storberget, for den landbrukspolitikken han har lagt opp til. Jeg ser konturene av et flertall for en annen landbrukspolitikk, sa Krf-lederen.

I sitt innlegg trakk Storberget fram at Arbeiderpartiet har utviklet sin jordbrukspolitikk mye.

– Tenk det, at Arbeiderpartiet på sitt landsmøte har vedtatt at vi må redusere inntektsgapet mellom landbruket og sammenlignbare grupper, sa Storberget.

Grunnlovsfestet jordvern

Hareide ble også spurt om Kristelig Folkeparti ville ha et sterkere jordvern enn regjeringen har lagt opp til i sin jordvernstrategi.

– Vi ser en utvikling som har gått både under Bondevik II regjeringen vi satt i, de rødgrønne, og som slett ikke har blitt bedre under denne regjeringen. Vi fremmet for noen år siden et grunnlovsforslag, med Dagfinn Høybråten i spissen. Vi vil løfte det perspektivet, svarte han.

Jordbruksoppgjøret

Mens Senterpartiet har debattert om partiet skal stemme for eller mot årets jordbruksavtale, var både Hareide og Storberget tydelige på at det ikke er tema i deres partier. Storberget har for øvrig også tidligere vært tydelig på det siden avtalen ble inngått.

– Jordbruksoppgjøret var unødvendig spennende i år. Kravet var det laveste på ti år – det samme var dessverre tilbudet. Små grep måtte til for å nå kronemessig lik vekst. Jeg er glad partene ble enige om en avtale, en avtale som sikrer legitimitet til avtaleinstituttet. Stortinget skal holde fingrene fra fatet, for ikke å kludre til legitimiteten i forhandlingene, sa Hareide.

Neste artikkel

Frykter for naturbrukstilbudet