Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal gå sitkagrana nærmere etter i sømmene

Sitkagranas etablering i andre naturtyper blir sett på som en trussel mot biologisk mangfold. Nå ønsker Miljødirektoratet mer kunnskap om hvordan sitka kan fjernes fra verneområder, skriver nibio.no.

Les også: Forsvarer sitkagrana i Nordland

Fra 1. januar 2016 trer en ny forskrift om fremmede organismer i kraft. Da vil det bli krav om en aktsomhetsvurdering. Det vil si at den som planter, så langt det er mulig, er ansvarlig for å forhindre uheldige konsekvenser for det biologisk mangfoldet i området.

– For å kunne bruke den nye forskriften trenger vi å vite hvordan sitka sprer seg og etablerer seg i ulike naturtyper og landskap, sier Knut Anders Hovstad, seksjonsleder for kulturlandskap og biologisk mangfold i NIBIO.

Annonse

Hovstad leder et prosjekt som skal kartlegge hvordan vegetasjonen utvikler seg etter hogging av sitkagran, og tar spesielt for seg forvaltningstiltak i verneområder.

Kunnskapen kan hjelpe Miljødirektoratet med å vekte motstridende interesser opp mot hverandre når den nye forskriften trer i kraft.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag