Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal destruere 300 000 egg i Danmark

Fødevarestyrelsen frykter fugleinfluensa.

Et rugeri nær Kolding i Danmark har tatt imot egg fra Tyskland. Fødevarestyrelsen i Danmark skal nå destruere 300 000 kyllingegg av frykt for fugleinfluensa. (Arkivfoto: Bjørnar Frønes)

Eggene kommer fra en nordtysk besetning på 30 000 høns. De er senere blitt avvlivet på grunn av fugleinfluensa i bestanden, melder TV2 i Danmark.

Det er fugleinfluensa av typen H5N8 myndighetene frykter finnes i eggene.

Handler raskt

Stig Mellergaard, som er soussjef i Fødevarestyrelsen (tilsvarer Mattilsynet i Norge) forteller at et eventuelt funn av fugleinfluensa kan være fatalt for bransjen i Danmark.

– Vi eksporterer omkring 120 millioner slaktekyllinger i året, og hvis sykdommen sprer seg, kan det bety full stopp i produksjonen. Derfor har vi også valgt å handle hurtig og destruere eggene, før de er undersøkt for fugleinfluensa, sier han til TV2.

– Eggene er helt sterile på utsiden, så de smitter ikke i seg selv, men der kan være risiko for at kyllingene inne i eggene er smittet, sier han videre.

Funn i flere land

Fra slutten av oktober til midten av november 2016 har det vært flere funn av alvorlig form for fugleinfluensa H5N8 i flere europeiske land.

EU-kommisjonen oppfordrer til skjerpet beredskap og sikkerhetstiltak mot sjukdommen hos fjørfehold. Smittebeskyttelse og hygienerutiner er viktige tiltak for å hindre smitte fra villfugl til fjørfebesetninger.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger utviklingen nøye, men vurderer foreløpig risikoen for smitte til norske fjørfehold som lav, melder Mattilsynet.

Annonse

– Smitten har sannsynligvis spredt seg med infiserte trekkfugler fra Sørøst-Asia, hvor en først oppdaget dette viruset. Trekkfugler fra disse områdene hekker i den sentral-asiatiske delen av Russland. Trekkruten går videre blant annet til sentraleuropeiske land, som nå har påvist sjukdommen. Risikoen for at det skal komme nye utbrudd i Europa vil først og fremst være knyttet til fugler som kommer via den nevnte trekkruten. Norge er ikke berørt av den, opplyser seksjonssjef Karen Johanne Baalsrud i Mattilsynet.

Fra influensavirus A

Fugleinfluensa (aviær influensa) forårsakes av influensavirus A, og er en smittsom virussykdom hos fugler, men kan også smitte til andre dyrearter.

Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad.

Det er vanlig å gruppere sykdommen i en alvorlig form (høypatogen fugleinfluensa, HPAI) og en mindre alvorlig form (lavpatogen fugleinfluensa, LPAI), skriver Mattilsynet.

Hos fjørfe kan den alvorlige formen føre til en dødelighet nær 100 prosent. Noen typer høypatogen fugleinfluensavirus kan i svært sjeldne tilfeller smitte fra fugl til mennesker.

Les mer: Fortsatt mistanke om fugleinfluensa på kalkun

Neste artikkel

Vil stanse bygging av villsvingjerde