Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal brann-sjekke svinegårder

Mattilsynet skal brann-kontrollere 750 slaktegrisbesetninger

Mattilsynet skal kontrollere hvordan bonden etterlever regelverket med brannsikring og alarm mot ventilasjonssvikt i bygninger. Arkivfoto: Linda Sunde.

Fra 1. mars kan 750 svinebesetninger over hele landet vente besøk fra Mattilsynet. Tilsynet skal kontrollere hvordan bonden etterlever regelverket med brannsikring og alarm mot ventilasjonssvikt i bygninger.

Ifølge Mattilsynet er svinebesetninger den driftsformen med dyr som er mest utsatt for brann.

I perioden 2006 til 2010 døde i gjennomsnitt 1.600 griser hvert år, på grunn av brann i driftsbygninger.

70 prosent av brannene med kjent årsak skyldes feil bruk av elektrisk utstyr eller feil ved elektriske installasjoner, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

De 750 svinebesetningene som skal kontrolleres er tilfeldig utvalgte slaktegrisbesetninger over hele landet.

Les mer: Knut Jørgen mistet 200 griser i brann

Dette skal Mattilsynet kontrollere

Om svineholdet har et tilfredsstillende system for varsling av brann

Evakueringsmuligheter, om dyra lett kan slippes ut av bygningen i tilfelle brann eller andre nødsituasjoner.

Om driftsbygningen har brannforebyggende seksjonering.

Annonse

Om det holdes orden og gjennomføres nødvendig vedlikehold og renhold for å forebygge brann

Om faglig kontroll av det elektriske anlegget gjennomføres minimum hvert tredje år.

Om det er tilstrekkelig med brannslukningsutstyr i alle bygninger der det holdes gris.

Ettersyn av tekniske innretninger.

Ventilasjonssystemet og om det er gjennomført tiltak for å forebygge brann i ventilasjonsvifter.

Øvrige forhold som er viktig for dyrevelferden for grisen, eksempelvis bruk av rotemateriale, sykebinger og plassforhold .

Les mer: Branner koster landbruket 500 millioner kroner årlig

Les mer: Bondebladet mener: Brannanlegg redder liv

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag