Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Satser på gamle kornsorter

I Sigdal i Buskerud satser bedriften Økologisk Spesialkorn på å erobre et marked for nisjeprodukter av gamle kornslag. Som første selskap i Norge er bedriften godkjent som såkornprodusent av bevaringsverdige kornsorter.

I mange år drev Ole Gulsvik i Sigdal konvensjonell korndyrking med bygg og havre, kunstgjødsel og sprøytemidler. Men Gulsvik gikk etter hvert lei av den vanlige måten å drive på, hvor han kjøpte gjødsel og solgte korn, og håpet at det ble noen kroner imellom å leve for. I 2000 la Gulsvik om til økologisk drift og begynte etter hvert å dyrke spelt. Egen avskalingsmaskin

Senere kom også andre sorter til. Et av problemene var midlertid at spelten måtte avskales før den kunne brukes, og Gulsvik måtte reise langt for å få kornet avskalet. - Siden vi måtte reise såpass langt for å finne noen som kunne avskale kornet, bestemte vi oss for heller å kjøpe en egen avskalingsmaskin. Til å begynne med leverte vi spelten til Felleskjøpet, men prisen sank med en krone hvert år. Da fant vi ut at vi like gjerne kunne male kornet selv og putte det i pose samtidig, forteller Gulsvik.

Gulsvik har imidlertid ikke vært alene om denne satsingen. Snart startet sigdølingene et ansvarlig selskap, forløperen for dagens aksjeselskap. De fikk midler fra Innovasjon Norge og i 2008 startet de det nye selskapet, som lyder det fulle navnet Økologisk Spesialkorn Skandinaivia as. Foruten ni sigdølinger er også en bonde fra Gran i Oppland og en bonde fra Kongsberg i Buskerud med. Godt marked

Bøndene som eier og driver Økologisk Spesialkorn fant tidlig ut at det er et marked for de gamle sortene. Anders Næss er daglig leder i bedriften og også en av aksjonærene. Han driver selv gård i Sigdal. - Nesten alt bakverk i dag er jo basert på hvete. Men dagens hvete er foredlet fram kun med utgangspunkt i volumproduksjon og bakekvalitet. En stor del av befolkningen sliter med fordøyelsesproblemer på grunn av at de ikke tåler den hveten de eter. Vi er jo opptatt av økologisk produksjon, men vi driver med dette først og fremst fordi det faktisk er noen som etterspør produktene våre, og det er flere og flere som setter pris på dem, sier Næss.

Økologisk Spesialkorn leier plass på Sigdal kornlager og har investert tre millioner kroner, blant annet i kvern som steinmaler kornet. Produktene selges dels direkte til bakere og dels til butikker. Noe selges også gjennom nettbutikk. Det er inngått avtale med Norgesgruppen, som tar inn fire produkter fra Økologisk Spesialkorn, og produktene skal være mulig å finne i de fleste Meny- og Sparbutikker i Norge. Alt korn mellomlagres ute på gårdene og partiene kjøres inn enkeltvis for maling og pakking i poser. På den måten er det mulig å opphavsmerke produktene helt ned på gårdsnivå.

Satsingen har også gitt ringvirkninger i bygda. En person arbeider på fulltid med pakking av mel, og to personer til er engasjert på deltid. I tillegg kommer Anders Næss' stilling som daglig leder med administrasjon, markedsføring og salg. Trolig har Økologisk Spesialkorn også gjort det lettere å videreføre drifta på Sigdal kornlager, hvor det ellers tørkes og lagres vanlig bygg og havre. Robuste sorter

Annonse

En ting fant sigdølingene tidlig ut. Det var vanskelig å drive økologisk med de vanlige kornsortene. De fleste av dagens sorter er avlet fram med tanke på stor volumproduksjon, og er basert på mye lettilgjengelig næring og på at soppsykdommer og ugrasproblematikk kan løses kjemisk.

- Tidligere var jo rundt førti prosent av planten høstbar avling, mens resten var strå. Men gjennom foredlinga ble dette forholdet byttet om. Det har ført til at strået på de moderne sortene har blitt kortere, og at akset har kommet mye nærmere bakken. Når plantene i tillegg står veldig tett gjør jo det at soppsykdommer spres veldig fort. De gamle sortene har høyere strå som både dekker godt mot ugras, og som gjør at det er langt opp for jordoverførte sykdommer. Det er med å gjøre våre sorter både mer robuste og stabile enn mange av de nye, sier Næss. Høye priser

Og Økologisk Spesialkorn betaler godt for kornet. Sammenlignet med de prisene man er vant til fra vanlig, konvensjonell produksjon er prisene til å få hakeslepp av. Seks kroner kiloen for svedjerug, sju kroner kiloen for spelt og åtte kroner kiloen for emmer er blant prisene bedriften opererer med. Riktignok kan man ikke forvente en totalproduksjon på linje med det man får i konvensjonell drift. Avlingsnivået er ikke så forskjellig, da de gamle sortene virker mer stabile enn de moderne. Også der kan det være en viss variasjon, men for eksempel på svedjerugen har avlingsnivået jevnt ligget på mellom 200 og 250 kilo pr. dekar.

Størst utslag på produksjonen gjør nok at man ikke kan benytte hele arealet. Svedjerugen sås på sensommeren, høstes i august-september året etter og legger dermed beslag på nær to vanlige vekstsesonger. Et godt vekstskifte er imidlertid avgjørende i alle tilfeller, og en del av arealet på gårdene må hvert år benyttes til grønngjødsling eller andre vekster. Videre forutsettes det fra Økologisk spesialkorns side at brukerne selv har mulighet til å tørke og mellomlagre kornet.

LES hele saken i Bondebladet denne uka.

Neste artikkel

Andelen matkorn kraftig ned