Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sa ja til Nortura-Prima

Avtalen mellom Nortura og Prima Gruppen er godkjent.

SLAKTING OG SKJÆRING: Avtalen bidrar til å øke konkurransekraft på slakting og skjæring, sier konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg. (Arkivfoto: Tor Jostein Sørlie)
SLAKTING OG SKJÆRING: Avtalen bidrar til å øke konkurransekraft på slakting og skjæring, sier konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg. (Arkivfoto: Tor Jostein Sørlie)

Konkurransetilsynet har godkjent Norturas kjøp av 100 prosent av aksjene i Prima Slakt AS og Jæren Eiendomsinvest AS, samt 49 prosent av aksjene i NorPri AS, skriver Nortura i en pressemelding.

Konkurransetilsynet har tidligere varslet at de vurderte inngrep mot sammenslutningen. Det ble begrunnet med bekymring for redusert konkurranse i markedene for stykket/skåret vare til foredlingsbedrifter og markedet for helt slakt i Norge.

Beholder majoritetskontroll

For å avhjelpe Konkurransetilsynets bekymringer er avtalen endret slik at Prima Gruppen AS beholder majoritetskontroll i nedskjæringsvirksomheten gjennom NorPri AS.

– Det er gledelig at det har vært mulig å finne løsninger som sikrer den innenlandske konkurransen på kort sikt, samtidig som det blir mulig å realisere et prosjekt som vil effektivisere norsk kjøttindustri. I et langsiktig perspektiv er norsk kjøttproduksjon helt avhengig av en effektiv og konkurransedyktig innenlands kjøttindustri, sier konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg.

Økt konkurransekraft

Godkjennelsen fra Konkurransetilsynet er betinget av at Nortura ikke endrer avtalen om at Prima Kjøtt AS har rett og plikt til å kjøpe helt slakt fra dagens leverandører av slakt til Prima Slakt AS, og fra nye leverandører av Primas konsept produksjoner inntil 20.000 tonn per år.

Annonse

Videre er det en betingelse at Nortura SA inklusive datterselskaper ikke kjøper tilbake mer enn 35 prosent av Prima Kjøtts årlige salg av stykket/skåret vare uten forhåndsgodkjenning fra Konkurransetilsynet.

Dette tilsvarer omtrent det historiske nivået på Prima Gruppens samlede kjøp av helt slakt fra Nortura.

– Dette er et viktig grep for å sikre den norske bonden konkurransekraft i årene som kommer. Avtalen bidrar til å øke konkurransekraft på slakting og skjæring og dermed også øke mulighetene for ytterligere å styrke mangfoldet i sluttmarkedet, sier Kolberg.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag