Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Regjeringen glemmer! Stortinget bestemmer!

– Tidenes støtteerklæring til et stortingsvedtak, fastslår Naturbruksalliansen under tirsdagens massive rovviltpolitiske fakkeltog i Oslo.

Rundt 10 000 mennesker deltok i den rovdyrpolitiske demonstrasjonen i Oslo sentrum tirsdag kveld. «Grensen er nådd!» og «Nok er nok!» var blant de taktfaste kampropene. Foto: Anders Sandbu

Politiet kunne tirsdag kveld bekrefte at rundt 10 000 mennesker var samlet for å demonstrere mot regjeringens rovviltpolitikk, og da især dens ulvepolitikk. Elvestuens lisensfellingsvedtak i strid med rovviltnemnder har som kjent satt sinnene i kok, både blant rovdyrmotstandere og -venner. Tirsdag var det førstnevnte gruppe som til de grader markerte seg, da demonstrantene gikk fakkeltog fra Youngstorget til Stortinget. Samtlige fylker var representert i opptoget, som var arrangert av Naturbruksalliansen.

– Regjeringen skaper politikerforakt

Slagord som «Regjeringen glemmer! Stortinget bestemmer!», «Grensen er nådd!» og ikke minst «Nok er nok!» runget taktfast både på veien til Stortinget, og under de mange appellene på Eidsvoll plass.

– Jeg heier på Bygde-Norge, og er irritert over at noen rovdyr-romantikere skal ødelegge for distriktsnæringer og for folks fritid, forteller Olav Antonsen (65) fra Melsomvik i Sandefjord kommune til Bondebladet.

Halvor Glorvigen, Håkon Dahl, Tormod Hauge og Johnny Nymoen har alle tatt turen til hovedstaden fra Våler kommune i Østfold – et fylke som i sin helhet ligger i ulvesonen. Nymoen jakter både hare, rådyr og elg, og er mektig forbannet over regjeringens ulvepolitikk. For noen år tilbake endte det fatalt for hunden hans.

– Jeg har mistet en hund til ulven. Vi fant ikke igjen bakdelen på hunden, forteller han.

– Det er likevel ikke primært ulven, men forvaltningen av den vi er imot. Man snakker om at vi har et demokrati. Men det har vi ikke, når Stortinget vedtar et bestandsmål på 4-6 årlige ulveynglinger, og vi ligger på 10,5. Regjeringens rovviltpolitikk skaper politikerforakt, sier kollega Håkon Dahl.

Annonse
Halvor Glorvigen (t.v.), Håkon Dahl, Tormod Hauge og Johnny Nymoen hadde alle tatt turen til hovedstaden fra Våler kommune i Østfold – et fylke som i sin helhet ligger i ulvesonen. Våler-karene opplever at ulven truer deres livskvalitet i hverdagen. Foto: Anders Sandbu

– Grensen er nådd!

Fra talerstolen på Eidsvoll plass var det duket for en lang rekke appeller fra organisasjonshold. Felles for alle appellene, var at de ga uttrykk for at Solbergregjeringen helt overkjører Stortingets og folkets vilje i den utøvende ulve/rovdyrpolitikken.

– Rovviltnemndene har vært lojale mot Stortingets bestandsmål, men klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) gikk allikevel inn for å verne både Hobølreviret i Østfold og Mangenreviret i Akershus. Dette til tross for at hans eget direktorat mener det er åpning for å ta ut begge revirene. Nå er grensen nådd! sa ordstyrer og leder i NJFF, Knut Arne Gjems.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes overleverte tirsdag kveld et felles budskap til Stortingets presidentskap ved Morten Vold. Beskjeden er klar:

– Vi forventer at Stortinget nå gjør en jobb, slik at ikke trenger å møte opp igjen her til samme tid neste år. Stortinget bestemmer, og regjeringen skal utøve hva Stortinget bestemmer. Slik skal demokratiet fungere. Men hvor godt fungerer det egentlig, når vi nå for tredje gang på tre år står her for å markere at regjeringen ikke følger opp bestandsmål satt i 2016? Regjeringen har skjøvet jussen foran seg, sa Bartnes.

Han viste til at folks følelse av avmakt overfor sentralmakta i Oslo bare har økt med årene, og han konkluderte som tusener andre denne tirsdagskvelden: – Nok er nok!

PS: Lørdag 12. januar er det den andre siden i den mildt sagt polariserte rovviltdebatten som skal demonstrere. NOAH står bak arrangementene som da skal holdes i Oslo og fem andre byer. Organisasjonen mener på sin side at det pågår en ren utrydningspolitikk overfor rovdyr i Norge, og at denne må stanses. NOAH fikk imidlertid ikke rettens medhold i kravet om at jakten i Slettåsreviret må stanses.

Neste artikkel

– Forvaltningen av rovvilt og beskyttelse av beitenæringene fungerer ikke etter hensikten