Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Punger ut for villsvingjerde ved danskegrensa

Danske bønder vil betale 30 av i alt 80 millioner til et villsvingjerde ved den dansk-tyske grensa.

Afrikansk svinepest har kommet til stadig flere land i Europa. Illustrasjon: Google Maps / Bondebladet
Afrikansk svinepest har kommet til stadig flere land i Europa. Illustrasjon: Google Maps / Bondebladet

Afrikansk svinepest sprer seg med uforminsket styrke – i flere retninger. Som Bondebladet skrev tidligere denne måneden, finnes sykdommen i dag så langt øst som Kina og så langt vest som Belgia. I Øst-Europa har sykdommen spredt seg med villsvin. Illustrasjonen overfor viser land som hittil er rammet av afrikansk svinepest.

Hittil har sykdommen ikke nådd Skandinavia, men landbruksnæringa er bekymret – også i Danmark. Som et tiltak for å minimere risikoen for smitteutbrudd i landet, skal det nå settes opp et villsvingjerde ved den dansk-tyske grensa. Danske Svineafgiftsfonden har nå besluttet å finansiere 30 av de i alt 80 millionene som skal brukes på tiltaket. Det skriver landbrugsavisen.dk.

– Vi tar alle tenkelige smitterisiko alvorlig, og vi må bare konstatere at det har vært vilsvin involvert hver eneste gang afrikansk svinepest er blitt spredt til helt nye områder i Europa. Derfor er dette gjerdet en vesentlig del av innsatsen, når vi skal minimere antallet villsvin og dermed minimere risikoen for et utbrudd på dansk jord, sier formann for Svineafgiftsfonden, Asger Krogsgaard til nettavisen.

Skulle landet allikevel bli rammet av afrikansk svinepest, vil hele den danske eksporten av svinekjøtt til land utenfor EU stanses øyeblikkelig, ifølge avisen. Danmark eksporterer årlig svinekjøtt for 11 milliarder til såkalte tredjeland.

Å sette opp et eget gjerde ved grensa, er imidlertid omdiskutert politisk i Danmark. Enhedslisten argumenterte imot i en debatt nylig. Landbrug & Fødevarer, Danmarks svar på Norges Bondelag, forsvarer tiltaket:

Annonse

– Faktum er at ingen betaler for eller bygger et slikt gjerde for moro skyld. Vi arbeider med mange ulike initiativer, men gjernet er en brikke vi ikke kan unnvære i det store puslespill, uttaler formann Erik Larsen i L&F.

Frykter spredning via kjøttprodukter

Her hjemme, er Mattilsynet bekymret for at sykdommen skal nå Norge og norsk landbruk.

– Det vi er mest redd for, er spredning via kjøttprodukter som ikke er godt nok varmebehandlet, for eksempel pølser og annet kjøtt. Det er ikke uvanlig at folk har med seg mat fra hjemlandet, enten de er på ferie eller kjører langtransport. Kaster de fra seg restene på en rasteplass, eller hvor som helst i eller i nærheten av skogen, kan de bli spist av villsvin som så blir syke og sprer smitten videre. Det gjelder Østfold, Hedmark, egentlig hele Østlandet, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet til Bondebladet.

Sykdommen er ikke farlig for mennesker, men er ødeleggende for villsvin og tamsvin.

Villsvin er en svartelistet art i Norge. Mattilsynet frykter at afrikansk svinepest, som i flere land er spredt med villsvin, skal nå også Norge. Størst er frykten for spredning via kjøttprodukter som ikke er godt nok varmebehandlet.Foto: colourbox.com
Villsvin er en svartelistet art i Norge. Mattilsynet frykter at afrikansk svinepest, som i flere land er spredt med villsvin, skal nå også Norge. Størst er frykten for spredning via kjøttprodukter som ikke er godt nok varmebehandlet.Foto: colourbox.com

Neste artikkel

Frykter målprisvekst spises opp