Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Praksis skal øke interessen for «grønn» utdanning

19 elever har hatt praksis i landbruksbedrifter.

Omvisning på NMBU: Sist uke ble praksisprosjektet avsluttet med en studietur til NMBU på Ås. 17 elever og 3 lærere var med på turen. Her fikk de omvisning på campus, i fjøs og i veksthus. Prosjektleder Sissel Langørgen fremst, nr 2 fra høyre.
Omvisning på NMBU: Sist uke ble praksisprosjektet avsluttet med en studietur til NMBU på Ås. 17 elever og 3 lærere var med på turen. Her fikk de omvisning på campus, i fjøs og i veksthus. Prosjektleder Sissel Langørgen fremst, nr 2 fra høyre.

Et nytt tiltak for å øke rekrutteringen til grønne utdanninger er godt i gang i Trøndelag – «Praksis i næringa for naturbrukselever».

Les mer: Økt interesse for landbruksfag

Elever fra naturbruksskolene i Trøndelag får tilbud om praksis i 2–5 dager hos ulike næringsaktører i landbruket.

– Målet er å få flere elever til å starte på høyere landbruksutdanning etter videregående skole. I tillegg er det et delmål å gjøre det mer attraktivt å velge naturbruk på videregående skole, sier prosjektleder Sissel Langørgen.

Langørgen har koordinert jobben hos skoler og næringsaktører.

19 elever har deltatt

Til sammen 19 elever fra Mære landbruksskole, Øya, Val og Skjetlein videregående skoler har deltatt i prosjektet i år.

Hele Trøndelag er dermed representert.

– Elevene har hatt praksis hos Tine Rådgiving, Felleskjøpet Agri, Allskog og Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag. Elever på naturbruk får etter søknad praksisplass hos en rådgivingsaktør i «landbruksfamilien». De følger en eller flere rådgivere på jobb i 2–5 dager, og får selv erfare hvor allsidige og interessante jobber dette er, sier Langørgen.

Tiltaket er finansiert av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Håper Nortura blir med

Første informasjonsmøte var for elevene på Mære landbruksskole i februar.

Representanter fra Fylkesmannens landbruksavdeling, Norsk Landbruksrådgiving, Tine Rådgiving, Felleskjøpet Agri og Allskog presenterte egen organisasjon og sitt praksistilbud til elevene.

– Til neste år håper vi å få med Nortura på prosjektet også, forteller Langørgen.

Fornøyde elever

Tonje Jønnum går VG3 ved Mære landbruksskole. Hun har hatt praksis ved FK Agri og er godt fornøyd med opplegget.

– Det var interessant og lærerikt, og i tillegg var det varierte praksisdager. Jeg kunne godt tenke meg å arbeide mer med dette i framtiden, sier Jønnum.

«Elevene får selv erfare hvor allsidige og interessante jobber dette er»

Prosjektleder Sissel Langørgen
Annonse

Dina Cyvin, elev på VG2 landbruk ved Øya videregående skole, hadde også praksis i FK Agri. Hun var med både selger og fagkonsulent ut på kundebesøk

– Det var tydelig et godt forhold mellom rådgiverne og kundene, selv om rådgiverne også er selgere. Det virka som et veldig ærlig tillitsforhold mellom dem, sier Cyvin.

Kontrollerte plantefelt

Albert Hoffmann er elev ved Mære landbruksskole, VG3 studiespesialisering. Han har hatt praksis hos Allskog og skryter av opplegget.

– Det var bra program. Vi fikk kjennskap til diverse verktøy som de bruker i skogen, blant annet laser. Vi var også ute for å kontrollere plantefelt, og lærte mye om proviens og ulike tiltak en kunne starte opp i disse feltene, sier Hoffmann.

Peder Borg, elev ved Skjetlein videregående skole, VG2, hadde praksis hos Tine rådgiving Sør-Trøndelag.

– Jeg var med tre ulike rådgivere ut på gårdsbesøk og her lærte jeg mye som vi ikke lærer på skolen. Det var bra og viktig læring, og i tillegg fikk jeg besøkt mange steder, sier Borg.

Forskning i NLR

Sivert Horseng Johansen og Joakim Rønning er elever ved Val videregående skole. De hadde begge praksis hos Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag.

– Det var interessant å være med fra starten av under etablering av forsøksfelt. Vi fikk sett hvordan forskingen bygges opp med sorter og etablering i felt, og hvordan dette følges opp. Det ga et godt innblikk i hvordan det er å arbeide som rådgiver i NLR, sier de to.

Jens Petter Malum er elev ved Øya videregående skole. Han hadde praksis hos Felleskjøpet, og mener det er viktig at elevene får være med på ulike aktiviteter.

– Jeg fikk være med ut og se på fjøs og gjødselløsninger som var valgt. Jeg lærte også mye om regelverk knyttet til bygg, sier Malum.

Stort potensial

Nå skal elevene presentere sine erfaringer fra praksisperioden for resten av klassen sin, og selv være med å markedsføre prosjektet videre.

– Det har helt sikkert av interesse for mange andre, men det må markedsføres bedre framover, mener de engasjerte elevene.

Les mer: Håkon Rud og Erik Solbjørg til topps

Neste artikkel

Dei gode historiane