Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pila opp for Nortura

Norturas driftsresultat i første tertial økte med 88 millioner kroner mot fjoråret.

Nortura leverer et av sine beste første tertial-resultater på lang tid. Her sees produksjon hos Nortura Hærland. Foto: Øivind Haug
Nortura leverer et av sine beste første tertial-resultater på lang tid. Her sees produksjon hos Nortura Hærland. Foto: Øivind Haug

Norges største kjøttkonsern peker på flere årsaker til resultatforbedringen: Positive effekter fra endring i produktmiks, et sunnere og mer balansert marked, samt iverksatte tiltak i Forbedringsprogrammet knyttet til råvarer, svinn og personalkostnader.

Første tertial er normalt det svakeste i Nortura som følge av sesongmessig lav kapasitetsutnyttelse. Resultatet i første tertial er også høyt sammenlignet med oppnådde resultater for første tertial tilbake i tid.

Ser effekt av egne tiltak

– Vi er veldig fornøyd med å levere et av de beste resultatene Nortura har hatt i første tertial. Dette viser at de tiltakene vi har iverksatt gir positiv effekt, sier konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen i en pressemelding onsdag.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i første tertial 2019 ble 188 millioner kroner. EBITDA-marginen for tertialet endte på 2,5 prosent, 1,2 prosentpoeng høyere enn i første tertial 2018. Driftsresultatet (EBIT) i første tertial ble 4 millioner kroner, en økning på 88 millioner kroner.

Annonse

Konsernets driftsinntekter i første tertial endte på 7,4 milliarder kroner, en økning på 2,1 prosent målt mot fjorår. Veksten skyldes i stor grad økt aktivitet i enkelte av datterselskapene, men økt salg av Prior-varer kombinert med økt salg til proffmarkedet og salg av helt slakt til industrimarkedet bidrar til omsetningsvekst også i morselskapet.

Fortsatt fallende markedsandeler

Markedsandelen for merkevarene Gilde og Prior hadde isolert sett en nedgang på 2 prosentpoeng til 34,5 prosent. Prior har vekst innen flere kategorier som kylling, pølser, pålegg og ferdigmatkategorien, mens markedsandelen for Gilde-produkter faller som følge av lavere salg av deiger, stykket kjøtt, pålegg og kakeprodukter.

– Vi jobber hardt for å være handelens foretrukne leverandør, og det er veldig gledelig å se den positive utviklingen for merkevaren Prior, sier Wittussen.

Resultat før skatt viser et underskudd på 36 millioner kroner. Dette er allikevel 90 millioner kroner bedre enn fjoråret, og høyt sammenlignet med det som tidligere er oppnådd for samme periode.

Neste artikkel

Bondeting utsatt på ubestemt tid