Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pelsdyrbønder kan få høyere erstatning

Pelsdyrbønder som får kompensasjon etter dagens ordning, vil også bli vurdert etter ny ordning når ny forskrift er på plass, skriver LMD.

Stortinget behandlet 11. februar 2020 et representantforslag om kompensasjon til pelsdyroppdrettere som følge av forbudet mot hold av pelsdyr. (Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo)
Stortinget behandlet 11. februar 2020 et representantforslag om kompensasjon til pelsdyroppdrettere som følge av forbudet mot hold av pelsdyr. (Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo)

Stortinget vedtok 11. februar å be regjeringen om å endre kompensasjonsordningen for pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr 15. januar 2018, slik at det gis kompensasjon som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) følger opp Stortingets vedtak, og arbeidet har høy prioritet.

Frem til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr blir endret, kan pelsdyroppdrettere søke kompensasjon etter reglene som gjelder i dag, skriver Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Målt etter ny ordning

Annonse

Bollestad legger til grunn at oppdrettere som mottar kompensasjon etter dagens regler, også skal kunne bli vurdert etter de nye reglene etter at disse er fastsatt.

Det betyr at en pelsdyroppdretter kan motta kompensasjon utmålt etter ny ordning, men med fradrag for kompensasjon som allerede er utbetalt.

– Dette er en viktig avklaring for pelsdyrbønder som allerede har avviklet og som sitter i en krevende økonomisk situasjon. Nå kan disse søke etter gjeldende ordning, og eventuelt få en økt kompensasjon etter ny ordning som nå er under utarbeidelse, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Neste artikkel

Tillit må byggjast med openheit