Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Østfold Bondelag sa nei til Viken

Styret i Østfold Bondelag vil avvente den foreslåtte sammenslåingen.

Svend Arild Uvaag ble gjenvalgt som leder i Østfold Bondelag. – Vi forventer at den nye regjeringa vil satse på landbruket som en viktig del av framtidas grønne næringsliv. Landbruk er en av de største fornybare næringene i landet, sa Uvaag i ledertalen. (Arkivfoto: Stian Eide)
Svend Arild Uvaag ble gjenvalgt som leder i Østfold Bondelag. – Vi forventer at den nye regjeringa vil satse på landbruket som en viktig del av framtidas grønne næringsliv. Landbruk er en av de største fornybare næringene i landet, sa Uvaag i ledertalen. (Arkivfoto: Stian Eide)

Østfold Bondelag vil avvente den foreslåtte sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag. Det ble vedtatt på årsmøtet denne uka.

Flere var oppe på talerstolen med innspill, og samtlige representanter argumenterte mot organisasjonsutvalgets forslag om sammenslåing, skriver Østfold Bondelag.

– Årsmøtet krever at representasjonen i Bondelagets representantskap videreføres som i dag, med 18 fylkesrepresentanter, for å hindre en skjevfordeling. Vikens representasjon, med nær 25 prosent av medlemsmassen, vil bli betydelig svekket med forslaget som org. utvalget har fremmet, heter det i vedtaket fra årsmøtet.

Klima og jordbruksoppgjør

Hovedtema under årsmøtet i Østfold Bondelag var klima og dets påvirkning på landbruket. Dette kom tydelig frem både i de politiske innledningene og gjennom innlegg i generaldebatten.

Annonse

I leders tale var Svend Arild Uvaag innom temaer som den politiske situasjonen, jordbruksoppgjøret 2018, fjorårets vekstsesong, arealbruken i Østfold, dyrevelferd og fylkeslagets prioriteringer i årets jordbruksoppgjør.

– Det er viktig å sikre en god kornøkonomi, både gjennom økte priser og budsjettmidler. En økning i målpris må veies opp mot økonomien i husdyrproduksjonene. Prisnedskrivingstilskudd er avgjørende for å oppnå målet om økt matproduksjon, sa Uvaag.

Årets lokallag og verver

Råde Bondelag blå Årets lokallag i Østfold, og Erlend Skårer, leder i Eidsberg Bondelag, fikk verveprisen. Skårer har, sammen med styret i Eidsberg Bondelag, lagt ned en betydelig innsats i vervingen. Han vervet personlig 12 medlemmer.

Svend Arild Uvaag gjenvalgt som fylkesleder. Det ble også valgt nye styremedlemmer, og ny av året var Aase Maren Ø. Hesleskaug, etter Tor Jacob Solberg. Hesleskaug har vært 1. vara til styret i denne perioden, og ble nå valgt som fast styremedlem.

Trude Hegle fra Rakkestad fikk fornyet tillit for nye to år. Ole-Kristian Bergerud fra Sarpsborg og Henning Lyche Røed fra Råde var ikke på valg i år.

Neste artikkel

Regjeringens jordvernpolitikk – festtaler eller realitet?