Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Opptur for Viken

Viken Skog-konsernet og morselskapet økte både omsetning og driftsresultat i fjor. Styret anbefaler nå utbytte på 8,4 millioner til andelseierne.

Viken Skog-konsernet og morselskapet Viken Skog SA kan se tilbake på et godt 2018. Foto: Picasa

Viken Skog-konsernet endte i fjor med en omsetning på 2,4 milliarder kroner. Det er en økning på 11 prosent fra 2017. Driftsresultatet endte på 59,1 millioner, mens årsresultatet ble på 74 millioner.

Morselskapet Viken Skog SA omsatte for 1,64 milliarder, en økning på 13 prosent fra 2017. Driftsresultatet endte på 41,3 millioner, en forbedring på 1,1 millioner.

«Forbedringen er et resultat av økt volum, samt at lønn og andre driftskostnader holdes på et rasjonelt nivå for å utnytte stordriftsfordeler i tømmeromsetningen», skriver Viken Skog i en pressemelding fredag.

Annonse

Med bakgrunn i et årsresultat på 56,2 millioner, anbefaler styret et utbytte på 8,4 millioner til andelseierne. I tillegg er det gjennom året utbetalt 24 millioner i andelseiertillegg.

Viken påpeker at 2018 var et år preget av et sterkt marked for tømmer, med kapasitetsøkninger hos industrien spesielt i Sverige, samt effekter av arbeid med optimalisering av transport og hogstplanlegging.

– Vi i Viken Skog-konsernet har levert sterke tall i 2018. Veksten er drevet av økt omsetning, konkurransedyktig kostnadsnivå og en kompetansedrevet organisasjon av ansatte og skogeiere som hver dag, hele året, jobber sammen med selskapets samarbeidspartnere for å utvikle en verdikjede i verdensklasse, sier daglig leder Tor Henrik Kristiansen i Viken Skog i pressemeldingen.

Neste artikkel

Stressa trær kan gi barkbillekrise