Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Oppsiktsvekkende innblanding fra Bollestad

Landbruksministeren vil, etter opposisjonens forslag om sentraliseringsstans, «frarå at Stortinget legger langvarige bindinger» på Veterinærinstituttet. Sp reagerer sterkt.

Sps Geir Pollestad reagerer sterkt på landbruks- og matministerens svar rundt videre håndtering av saken om Veterinærinstituttets regionale opgaver og struktur. Foto: Anders Sandbu
Sps Geir Pollestad reagerer sterkt på landbruks- og matministerens svar rundt videre håndtering av saken om Veterinærinstituttets regionale opgaver og struktur. Foto: Anders Sandbu

Striden rundt Veterinærinstituttets framtidige regionaltilbud, ruller videre. Toppledelsen i Veterinærinstituttet ønsker å kutte i tilbudene både i Sandnes, Trondheim og Tromsø for å spare inn 20-25 millioner.

Ap har på sin side fremmet et representantforslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet. Partiet har også foreslått at regjeringen, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019 i vår, legger inntil 20 millioner kroner på bordet for å sikre videre drift av instituttet i hele landet. Forslaget er for tiden til behandling i Stortingets næringskomité, og blir gjenstand for høring 28. mars.

Sp: Stortingsbehandling først

Sp engasjerer seg også sterkt i saken. I et spørsmål til landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), viser partiet til at Landbruksdepartementet i brev av 6. mars har varslet at Veterinærinstituttet må legge fram en plan for ivaretakelse av oppgaver innen grønn sektor før sentralisering av Veterinærinstituttet blir iverksatt. Sps Geir Pollestad har villet vite om statsråden vil avvente Stortingets håndtering av dette forslaget.

Men dét er ikke statsråden villig til. I sitt svar, skriver hun:

«Jeg ser det ikke som formålstjenlig å be Veterinærinstituttet utsette sitt arbeid med opgavefordeling mellom hovedkontoret og de regionale enhetene i påvente av eventuelle nye vedtak i Stortinget.»

Og i en kommentar til næringskomiteen i sakens anledning, skriver Bollestad blant annet:

«Jeg vil imidlertid ut fra det som er anført ovenfor, frarå at Stortinget legger langvarige bindinger på intern kompetansefordeling og organisering av Veterinærinstituttet».

Annonse

Pollestad: – Passivt og byråkratisk

Lederen i Stortingets næringskomite, Geir Pollestad (Sp), reagerer sterkt på det han mener er passive og byråkratiske svar fra landbruks- og matministeren.

– Det er oppsiktsvekkende at statsråden blander seg inn i hva Stortinget skal gjøre vedtak om og ikke. Å gjøre en så stor sentralisering og nedbygging av miljøene i Sandnes, Trondheim og Tromsø er definitivt noe Stortinget bør ha en mening om, sier Pollestad.

Han viser til at en rekke fagmiljøer er bekymret for det som nå skjer med Veterinærinstituttet. Den regionale tilstedeværelsen vil bli ofret om prosessen ikke stoppes, mener han.

– Det burde også bekymre landbruksministeren. Den foreslåtte nedbyggingen kan ramme både dyrevelferd, dyrehelse og ikke minst beredskapen mot alvorlige sykdommer som kan ramme både folk og dyr, påpeker stortingsrepresentanten – og fortsetter:

– Det minste landbruks- og matministeren kan gjøre, er å sørge for at Stortinget får behandlet saken før nedbyggingen av beredskapen blir gjennomført. Jeg er oppgitt over den passiviteten som landbruksministeren viser i denne saken.

Tar saken videre «på egnet måte»

Veterinærinstituttet ved styret har bedt administrasjonen om en plan som inkluderer ivaretakelse av instituttets oppgaver innen grønn sektor. Planen skal ha vært oppe til behandling i et ekstraordinært styremøte 12. mars. Bollestad skriver i sitt svar til Sp at hun, så snart hun har satt seg inn i denne planen, vil «ta saken videre på egnet måte».

Neste artikkel

– Det bør ikke være lov