Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Oppfordrer til forsvarlig fôr-import

30 nye fôr-importører har registrert seg, ifølge Mattilsynet. Seksjonssjef Torunn Knævelsrud oppfordrer alle som vil importere til å opptre innenfor regelverket.

Ekstremtørken og tilhørende fôrkrise har den siste tiden ført til et skred av aktører som vil føre inn fôr til Norge.

– Vi har fått tilbakemelding om 30 nye fôrimportører som har registrert seg. Vi tror at disse primært ønsker å ta inn fôr til hest. Dette kan være aktører som ikke har dyre- og plantehelse i ryggmargen, sier Mattilsynets seksjonssjef for dyrevelferd, Torunn Knævelsrud til Bondebladet.

– Registrer dere i systemet

Hun går nå ut med en klar oppfordring: Alle bønder og alle som vil føre inn fôr utenfra må holde seg innenfor regelverket på dette området. Det innebærer at de må registrere seg som importører av fôr.

– Vårt viktigste budskap, er at de må registrere seg, slik at vi kan føre tilsyn på området. For det andre, må aktørene som tar inn fôret opptre forsvarlig, sier Knævelsrud.

Hun presiserer at Mattilsynet ikke kan skille ut spesielt dem som innfører grovfôr fra dem som innfører andre typer fôr. Mattilsynet unngår dessuten å snakke om "import" fra EU/EØS-land, men bruker i stedet ordet "innførsel". Det er et samleord for "samhandel" med EU-land og "import" fra tredjeland.

Flere unntak

Men kravet til registrering er ikke altomfattende. Knævelsrud opplyser at det ikke er noe krav om at disse aktørene må registrere hvilket land de henter fôr fra. De trenger heller ikke melde fra når innførselen skjer hvis fôret kommer fra EU/EØS.

Det er heller ingen rutinekontroll ved innførsel fra EU/EØS, på grunn av EØS-avtalen.

Annonse

– Slik innførsel må heller ikke meldes på forhånd. Vi vet ikke når det skjer innførsel. Dermed blir det stikkprøvekontroll på grensen. Import fra land utenfor EU/EØS må imidlertid varsles på forhånd og kontrolleres på en grensekontrollstasjon. Island er i denne sammenheng ikke med i EØS, utdyper seksjonssjefen.

Noen oversikt over hvorvidt det siden fôrkrisen oppstod har skjedd ulovlig import/innførsel av fôr, har ikke Mattilsynet. Det er heller ikke noe Bondelaget kjenner til.

– Bondelaget forutsetter at regelverket blir fulgt. Skulle noen velge ikke å følge det, vil de være ille ut med tanke på erstatningsansvar. Og selv om man er registrert (som fôrimportør), er det en risikosport å drive med fôrimport på grunn av faren for innførsel av smittsomme sykdommer. Disse kan smitte over til både dyr og mennesker. Risikoen er betydelig, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

– Må intensivere importkontrollen

Han poengterer at all import skal kunne spores tilbake til der fôret kommer fra og er solgt. Men som nevnt, er det ikke noe krav om at man må registrere hvilket land man henter fôret fra.

– Dette er et betydelig problem. Vi mener at de 30 nye aktørene som tar inn fôr, men også eksisterende aktører som importerer fra nye land, gir en så stor risiko at Mattilsynet må sette inn store ressurser. Myndighetene må intensivere stikkprøvekontrollene. Vi risikerer ellers å ødelegge for flere tiår framover. Dette er den største trusselen mot folke- og dyrehelsa vi har hatt på mange tiår, sier Skorge til Bondebladet.

Hovedpoenget framover, må være at importen ikke skal gi en innførsel av utrygt fôr, påpeke rhan.

– Vår anbefaling til våre egne, er: Hold igjen så langt som mulig på importen, og unngå import fra aktører som ønsker å ta inn fôr fra andre land. Kjør på med halm og fiberrikt kraftfôr, sier han.

Skorge råder ikke minst hesteeierne til å være forsiktig med å ta inn noe som kan føre til at de må ty til nedslakt.

Neste artikkel

Slik vil partene redusere melkeproduksjonen