Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ønsker enklere regelverk

To nye rundskriv skal gjøre det enklere for blant annet kommunene og Statsforvalteren å praktisere jord- og konsesjonslovgivningen.

– Det er viktig å tilby gode veiledere, som blant annet kan bidra til å redusere nedbyggingen av matjord, påpeker landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Her sees kulturlandskap i Vindafjord kommune. Foto: Karl Erik Berge
– Det er viktig å tilby gode veiledere, som blant annet kan bidra til å redusere nedbyggingen av matjord, påpeker landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Her sees kulturlandskap i Vindafjord kommune. Foto: Karl Erik Berge

Landbruks- og matdepartementet ga ut de to rundskrivene onsdag denne uka. Disse inneholder ifølge regjeringen noe tydeligere signaler om blant annet praktiseringen avregler knyttet til jordvern, aksjeselskaper som kjøper landbrukseiendom, og om forholdet mellom delingsbestemmelsen i jordloven og reglene om husdyrkonsesjon.

Du kan lese rundskrivene i sin helhet her og her.

Annonse

De nye dokumentene erstatter de fire rundskrivene som gjelder blant annet konsesjon, priskontroll og boplikt, driveplikt, omdisponering og deling.

– Det er viktig å tilby gode veiledere, som blant annet kan bidra til å redusere nedbyggingen av matjord, og en eiendoms- og bruksstruktur i tråd med gjeldende landbrukspolitikk. Jeg er overbevist om at de oppdaterte rundskrivene kan gjøre hverdagen lettere for kommunene og statsforvalterne, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

Neste artikkel

Stortingsvalet handlar om distrikts- og bygdepolitikk