Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Omsetningsrådet sier ja til utkjøpsordning

Nødvendig grep for å få bukt med overproduksjon av svinekjøtt, mener Bondelaget.

Omsetningsrådet godkjente i dag søknaden fra markedsregulator Nortura om muligheten til å kjøpe ut deler av svineproduksjonen, skriver bondelaget.no.

Årsaken er situasjonen med varig overproduksjon av svinekjøtt i Norge.

– Vi har overproduksjon av flere produkter i landbruket. Det er ikke en holdbar situasjon verken for bonde, industri eller forbruker. Det er ikke fornuftig bruk av ressurser å produsere mer mat enn markedet kan ta imot. Det er heller ikke fornuftig av hensyn til klimaet og matsvinnet, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

– Det tas nå nødvendige grep for å redusere produksjonen av svinekjøtt og få produksjonen til et nivå som samsvarer med etterspørselen i markedet.

Vil ta ut 4 000 avlspurker

Utkjøpsordninga, som omsetningsrådet nå har sagt ja til, er frivillig og etableres for å kunne ta ut ca 6–7 prosent av svineproduksjonen, tilsvarende 4 000 avlspurker.

Kostnaden av tiltaket finansieres av næringa selv gjennom omsetningsavgiften på svinekjøtt.

Annonse

– Produktiviteten i svinenæringa har økt de siste årene, det fødes flere grisunger per purke enn tidligere. Når forbruket ikke øker, blir kapasiteten til å produsere for høy. Utkjøpsordningen vil bidra til å få samsvar mellom produksjon og etterspørsel på lengre sikt, sier Bartnes.

Slik er utkjøpsordninga:

• Det gis kompensasjon på 16 000 kroner pr avlspurke

• Antall avlspurker det utbetales tilskudd til gjelder registrerte avlspurker på telledato 1/3-18 og det er en forutsetning at man må ha søkt produksjonstilskudd for gris 1. oktober 2018

• Eier/driver må avvikle enhver form for produksjon av gris de neste sju år

• Dette gjelder også for samboer/ektefelle

• Må tinglyse heftelse på gårds og bruksnr. slik at det ikke kan drives med produksjon av gris på landbrukseiendommen de neste sju år

• Egne bestemmelser for purkering.

Neste artikkel

Senker tollen på storfekjøtt fra 23. juli