Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økende areal med gammel skog i Norge

Nye tall fra Nibio viser miljøtilstanden i norske skoger.

En ny rapport viser at andelen gammel skog er spesielt høy i fjellskogen og på lave boniteter. Arkivfoto: Bondebladet
En ny rapport viser at andelen gammel skog er spesielt høy i fjellskogen og på lave boniteter. Arkivfoto: Bondebladet

– Registreringene viser at arealet med gammel skog er økende, forteller seniorforsker Jogeir Stokland ved Nibio på Ås. Dette gjelder særlig i fjellskogen, der det ikke drives så mye skogbruk.

Den nye rapporten «Tilstand og utvikling i skog 2002-2017» viser en rekke utviklingstrekk som er viktige for skogens biologiske mangfold, samt omfanget av miljøhensyn som tas under hogst.

– Både stående volum, antall grove trær, samt volumet av død ved og arealandelen gammel skog har økt betydelig gjennom tidsperioden, forteller Stokland.

Rapporten viser at økningen i andel gammel skog er spesielt høy i fjellskogen og på lave boniteter, mens det på høy bonitet er mindre gammel skog og en mere stabil andel sett over det aktuelle tidsrommet. Andelen lauvtredominert skog og skog med edellauvtrær, samt andelen sjiktet skog i hogstklasse 3-5, viser også en forholdsvis stabil tendens over tid.

Annonse

Du kan lese mer om rapporten på Nibio sine nettsider

Neste artikkel

Stor interesse for skogplanting