Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny regel: Bekreft hvor driftssenteret ditt er

Feil plassering kan koste dyrt.

Ny regel: Nå må du bekrefte at driftssenteret ditt er plassert på riktig sted på gårdskartet når du søker produksjonstilskudd. (Foto: Lars Olav Haug)
Ny regel: Nå må du bekrefte at driftssenteret ditt er plassert på riktig sted på gårdskartet når du søker produksjonstilskudd. (Foto: Lars Olav Haug)

Har du husdyr? Nå får du ansvar for å passe på at riktig bygning er definert som driftssenteret ditt. Det kan ha stor økonomisk betydning.

Ny regel

Den 15. oktober går fristen ut for å søke om produksjonstilskudd i jordbruket.

Denne gangen er det noe nytt du må merke deg, dersom du har husdyr: Du må bekrefte at driftssenteret ditt er plassert på riktig sted på gårdskartet.

Hensikten er å unngå at du får utbetalt feil distriktstilskudd for melk og kjøtt.

Det er viktig at du oppgir riktig informasjon. Landbruksdirektoratet skjerper kontrollen av tilskuddsutbetalinger. Får du for mye utbetalt distriktstilskudd, vil ikke bare Landbruksdirektoratet kreve at du betaler tilbake det du får for mye. Du kan også risikere at tilskuddet du i utgangspunktet hadde rett på, blir avkortet.

Har du derimot fått for lite utbetalt tilskudd, vil du ikke få etterbetalt det du skulle hatt før du varslet landbruksforvaltningen.

– Alvorlig

Plasseringen av driftssenteret har betydning fordi Norge er inndelt i fem kjøttsoner og ti melkesoner. Hvilken sone driftssenteret ditt ligger i, avgjør hvor mye distriktstilskudd du får.

Forskjellen kan være stor.

To eksempler: En melkeprodusent leverer 200 000 liter kumelk årlig, på en gård som har arealer både i sone C og D. Dersom driftssenteret er registrert å være i sone D, mens det viser seg å ligge i sone C, har han fått utbetalt 32 000 kroner for mye på ett år.

Dersom en bonde leverer 41 storfeslakt (nesten 12 000 kilo kjøtt), og står registrert på sone 3, mens driftssenteret egentlig ligger i sone 2, har han fått 33 440 kroner for mye på ett år.

– Hvis du har stor produksjon og bor i en sone med høy sats, og det går over flere år, blir det fort store beløp, sier seksjonssjef Hilde Haug Simonhjell i Landbruksdirektoratet.

Annonse

– Du må aktivt bekrefte at opplysningene er riktige. Hvis de er feil, må du legge inn nye opplysninger. Hvis du bekrefter at driftssenteret ligger riktig, men det senere viser seg at det er feil, er det mulighet for at du har fått utbetalt feil tilskudd. Det er alvorlig, sier hun.

– Vi ser alvorlig på det hvis det viser seg at man har gitt feilaktige opplysninger med overlegg, sier Simonhjell.

Størst omsetning

Hva er så «driftssenteret»?

Hvis du har husdyrproduksjon i flere driftsbygninger, er driftssenteret den bygningen som står for den største omsetningen i løpet av året.

Det er den bygningen dyra er i størstedelen av året, som er driftssenteret. Selv om du har dyra på setra om sommeren, er ikke setra driftssenteret ditt.

Du må kontrollere at forvaltningen har registrert driftssenteret ditt på riktig bygning. Er det feil, skal du oppgi det riktige driftssenteret inne i søknaden om produksjonstilskudd.

Betydning ved bygging

Landbruksdirektoratet vet ikke hvor mange som er registrert med feil driftssenter.

– Sonene går på kryss og tvers. De følger ikke administrative grenser. De kan følge veier eller eiendomsgrenser, og en del følger høydekoter. I noen kommuner er det tre forskjellige soner, forteller Simonhjell.

En rekke bønder har dermed arealene sine fordelt på flere soner.

Det betyr også at det lønner seg økonomisk å bygge driftssenteret sitt i den sonen med høyest tilskudd.

– Ja, vi har hatt en sak på det. Bonden var ikke bevisst på dette, og bygde noen meter fra sonegrensa. Det ble klagesak. Men sonegrensa går der den går. Det har vi ikke mulighet til å dispensere fra. Han får det tilskuddet han skal ha. Men det er veldig kjedelig for han, sier Hilde Haug Simonhjell.

Neste artikkel

3125 vil kjøpe melkekvote