Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny forskrift skal hindre smittespredning

Den enkelte dyreholder får nå et større ansvar for forebyggende helsearbeid.

Forebygging av smitte står sentralt i den nye forskriften, som ble innført 1. juli. Foto: Ragna Kronstad

1. juli ble en ny dyrehelseforskrift innført av Landbruks- og matdepartementet. Forebygging av smittefare står sentralt i forskriften, som medfører økt ansvar på den enkelte bonde. Her er hovedelmentene:

* Smittevernplan: Alle næringsretta dyrehold skal nå ha en skriftlig smittevernplan. Hensikten er å vise at dyreholder har et bevisst forhold til å redusere risiko for smittespredning under de konkrete driftsforholdene på egen gård.

Planen skal beskrive en rekke forhold, blant annet hvordan mulig smitte fra innleid arbeidskraft hindres, og hvordan god dyrehelse sikres ved livdyrkjøp.

Annonse

* Smittesluse: Med den nye forskriften, blir det i praksis et generelt krav om smittesluse. Imidlertid blir det ikke samme krav til smittesluse i alle dyrehold. Hva som er godt nok, avgjøres av Mattilsynet.

* Kompetansekrav: Krav om oppdaterte kunnskaper om dyrehelse og smittevern for alle i næringasetta dyrehold. Kravet gjelder fra 1. januar 2020. Har man ikke kunnskap om dyrehelse og smittevern på agronomnivå eller høyere, bil man bli påkrevd å gå på kurs. Mattilsynet vil høsten 2018 komme tilbake med mer konkret informasjon om kompetansekravet.

* Livdyrsalg: Det innføres 14-30 dagers karenstid for storfe, svin og kameldyr, samt krav om egenerklæringsskjema. Unntaket er for purker i purkeringer og svinebesetninger som kjøper inn dyr fra kun én besetning.

* Nye regler for flytting av sau og geit: En ny veileder vil publiseres av Mattilsynet innen utgangen av august.

Du kan lese hele forskriften her.

Neste artikkel

Vil høre bønders mening om dyrevelferd