Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura viderefører driften på Evanger

Muligheter for å ta ut større verdier fra Evanger-anlegget.

Nortura Evanger produserer spekemat og pinnekjøtt under merkevaren Eldhus, samt Vossakorv for Gilde.

Norturas produksjonsanlegg på Evanger i Hordaland har vært nedleggingstruet. Nå har konsernledelsen i Nortura SA besluttet at driften skal videreføres.

Unikt og viktig anlegg

– Norturas anlegg på Evanger bevares som det er. Konsernsjef Arne Kristian Kolberg er klar på at det ikke blir noen nedlegging her. Begrunnelsen er at det er så lite å hente på å legge ned enheten, og at det er muligheter for å ta ut større verdier ut fra det Evanger representerer – en egen måte å behandle kjøtt på. Evanger er alene om denne behandlingsmåten, sier styreleder Sveinung Svebestad i Nortura til Bondebladet.

Les også: Lammeunderskuddet sterkt redusert

Nortura Evanger produserer spekemat og pinnekjøtt under merkevaren Eldhus, samt Vossakorv for Gilde. Anlegget har 14 medarbeidere.

Enheten ble vurdert flyttet til andre Nortura-anlegg, som ledd i det arbeidet Nortura sentralt startet i 2014 med å utrede hele sin fabrikkstruktur på rødt kjøtt.

Bakgrunnen for utredningen har vært å unngå overkapasitet, samt sikre en bedre lønnsomhet i industrien.

Annonse

– Nortura Evanger er også et viktig anlegg for oss knyttet til produksjon av spesialiteter og regionmat. Totalvurderingen er derfor at vi mener det er riktig å videreføre og fortsatt utvikle Nortura Evanger, uttaler konsernsjef Arne Kristian Kolberg i Nortura.

Hardt presset

Som tidligere omtalt, er landets desidert største kjøttkonsern under sterkt lønnsomhetspress – selv etter at Nortura i mars 2015 leverte rekordtall både på resultat- og omsetningssiden.

I konsernstrategien for 2015–2017 heter det at kostnadsforbedringene må tredobles. Styrking av merkevarer vil ha førsteprioritet i konsernets nye strategi for økt lønnsomhet.

– I begynnelsen av oktober vil Nortura ha styremøte igjen, og da vil konsernrapporten komme opp sammen med 2. tertial-tallene. Vi vil da se på veien videre rundt omstrukturering og resultatforbedringer i konsernet, opplyser Svebestad.

Les også: Pinnekjøtt – Norges nasjonalskatt nr 24

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag