Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norske kalver har det bra

God dyrevelferd, men rom for forbedringer.

I nesten to tredeler av dyreholdene var det ingen regelbrudd. Kalvene fikk nok råmelk, fôr og vann, og de fikk godt nok stell. I 31 prosent av besetningene hadde ikke alle kalvene en lun, myk og varm liggeplass. (Illustrasjonsfoto: Camilla Mellemstrand)
I nesten to tredeler av dyreholdene var det ingen regelbrudd. Kalvene fikk nok råmelk, fôr og vann, og de fikk godt nok stell. I 31 prosent av besetningene hadde ikke alle kalvene en lun, myk og varm liggeplass. (Illustrasjonsfoto: Camilla Mellemstrand)

I 2016 gjennomførte Mattilsynet et stort tilsynsprosjekt i 912 tilfeldig utvalgte besetninger over hele landet.

Tilsynet inkluderte 10 sjekkpunkter som har stor betydning for kalvenes velferd. Blant annet ble oppstalling, tildeling av råmelk, fôr og vann, tilsyn og stell undersøkt,

Få alvorlige brudd

I nesten to tredeler av dyreholdene var det ingen regelbrudd. Kalvene hadde en oppholdsplass som tilfredsstiller kravene i regelverket, de fikk nok råmelk, fôr og vann, og de fikk godt nok stell, skriver Mattilsynet.

– Selv om en av tre dyreholdere ikke overholdt alle kravene, fant Mattilsynet få alvorlige brudd på regelverket. De vanligste regelbruddene gjaldt kalvens liggeplass og tilgang på drikkevann, sier Torunn Knævelsrud, leder av seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Råmelk, fôr og drikkevann

Tilstrekkelige mengder råmelk, fôr og drikkevann er viktig for kalven. Råmelk er nødvendig for å beskytte spedkalven mot infeksjoner. Kalver som er tørste eller sultne over tid, har det ikke bra, skriver Mattilsynet.

Nok drikkevann er også viktig for opptaket av grovfôr. God fôring gir robuste dyr med bedre helse, også på lang sikt. Det er viktig at kalven kan drikke vann når den er tørst, selv om den får melk.

Les mer: 23 okser er «forsvunnet»

Annonse

Mattilsynet fant at i 8 prosent av besetningene hadde ikke alle kalvene tilgang til nok drikkevann.

– Nok råmelk, nok fôr av god nok kvalitet og tilgang til rent drikkevann er helt grunnleggende for kalvens helse og velferd. Dersom kalvene ikke får det fôret og vannet de trenger, kan det være alvorlige brudd på regelverket, sier Knævelsrud.

For dårlig liggeplass

I 31 prosent av besetningene hadde ikke alle kalvene en lun, myk og varm liggeplass. I noen dyrehold var det for dårlig renhold, slik at kalvene ble våte og skitne. I enkelte besetninger var liggearealet i fellesbingene for lite til at alle kalvene kunne ligge samtidig.

I noen få besetninger var kalvene bundet eller hadde for liten plass. I to besetninger var regelbruddet som gjaldt oppbinding av kalv så alvorlig at Mattilsynet ga bonden et overtredelsesgebyr.

Kalver er sosiale dyr, og det er forbudt å la kalver stå i enkeltbinger når de er eldre enn åtte uker. Mattilsynet fant få brudd på denne regelen, men i to tilfeller ble bonden pålagt å bedre forholdene for kalvene umiddelbart.

Neste artikkel

Bønder og fiskere mest fornøyde