Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsk Havreforening stiftet

Det ferske styret i Norges Havreforening består av (f.v.) Ingvar Hage, Bioforsk Øst, Lars Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp, Bent Solbakken, Lantmännen Mills, Carsten Arnt-Jensen, Prosjektforum (leder) og Bjørn Gimming, kornbonde.

Noen vil kanskje trekke litt på smilebåndet, men dette er dønn seriøst: 13. februar møttes omkring 25 "havrevenner" i Oslo til stiftelsesmøte for Norsk Havreforening.
Ved å samle innsatsen og lære av andre land, vil foreningen utvikle muligheter for å tjene mer penger på havre til mat og fôr.
Åpent for alle

I følge vedtektene er Norsk Havreforening en deell forening som skal fremme medlemmenes interesser når det gjelder dyrking, foredling, produktutvikling og salg av havre.

Foreningen skal markedsføre fordeler ved å bruke havre som mat og fôr, analysere og vedlikeholde markedsinformasjon, arrangere møter og konferanser og drive aktiv lobbyvirksomhet for havre.

Medlemskap i foreningen er åpent for bedrifter, organisasjoner, forskere og andre enkeltpersoner, samt næringsdrivende/mindre foretak som støtter og vil arbeide i samsvar med foreningens mål. Svenskene godt i gang

Norsk Havreforening er dannet etter modell av en tilsvarende forening i Sverige.

Svensk Havreförening har 15 medlemmer - alle virksomheter som driver innen FoU, foredling og handel med havre.

I følge foreningens nettsider er svensk havre på frammarsj. Det er stigende etterspørsel etter kvalitetshavre til gryn, både i Sverige og i Europa. Stadig flere forskningsrapporter viser også nå havrens verdi som fôr.

- Vi vil sette søkelys på mulighetene for havredyrking, og mulighetene for å ta ut en merverdi for nordisk havre på det europiske markedet, sier projektleder Marcus Bräutigam.

17.-18. april arrangeres Havredagarna 2008 i Göteborg, og i oktober blir det nordisk havreforum. Konkurranse i havredyrking

Svensk Havreförening og Lantmännen Lantbruk utlyser nå verdens første konkurranse i havredyrking, Swedish Oats Open 2008.

Konkurransen er åpen for alle - også deltakere fra andre land - men det er satt en grense på maks 40 dyrkere.

Annonse

- Den som oppnår best økonomisk netto i dyrkingen vinner opptil 120.000 svenske kroner, sier Bräutigam. Kunnskapsutveksling

- Det er veldig inspirerende å se hva de driver med i Sverige. Vi vet at det er et stort engasjement også i Finland, sier administrerende direktør i Norske Felleskjøp, Lars Fredrik Stuve.

Han påpeker at det nå skjer veldig mye spennende på havre i flere land, og er veldig fornøyd med at det nå er etablert en havreforening også i Norge.

- Det handler om å få til kunnskapsutveksling mellom de nordiske land, sier Stuve. Helseeffekter av havre

På stiftelsesmøtet holdt Professor Wenche Frölich foredrag med tema "Havre - bondens gull og kroppens velgjører. Helse i hver bjelle og styrke i hvert korn".

Havre er bra for hjertet, magen og formen. Havre innholder ikke glutenprotein og kan derfor spises også av folk med cøliaki. De tåler ikke verken hvete, rug eller bygg. Sunt - og nå snart kult

Havre er kjent for å være sunt. Nå skal det også bli kult.

- Målet må være at i løpet at 3-4 år vil det være in å spise havre til frokost, sier nyvalgt leder i Norsk Havreforening, Carsten Arnt-Jensen.

Han har stor tro på mulighetene for nordisk havre på eksportmarkedet.

Neste artikkel

Flere leser Bondebladet