Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norges Fjellstyresamband og NJFF har fornyet samarbeidsavtale

– Det er en glede å skrive under på en avtale som viderefører det gode samarbeidet i fjellet for nye fem år, sier Jan Olav Solstad, leder i Fjellstyresambandet.

Fjellstyrene forvalter jakt, fangst og fiske og andre bruksretter i statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge. (Foto: Torgeir Lande/NFS)
Fjellstyrene forvalter jakt, fangst og fiske og andre bruksretter i statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge. (Foto: Torgeir Lande/NFS)

Det gode samarbeidsklimaet sikrer en langsiktig og god forvaltning av jakta og fisket i våre viktigste fjellområder i Sør-Norge, skriver Norges Fjellstyresamband i en pressemelding.

– Et forutsigbart jakt- og fisketilbud

– Vi ser på samarbeidet med jeger- og fiskerforbundet (NJFF) og alle dets lokalforeninger som svært viktig. En av fjellstyrenes viktigste oppgaver er å sikre en forvaltning av statsallmenningene som gir levedyktige vilt- og fiskebestander som også i fremtiden produserer et høstbart overskudd, sier Jan Olav Solstad, leder i Fjellstyresambandet.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for landets jegere og fiskere med ca 112 000 medlemmer.

Annonse

Fjellstyrene administrerer noen av våre viktigste jakt- og fiskeområder, så dette samarbeidet er viktig for mange, mener Eldar Berli, generalsekretær i NJFF.

– Vi har hatt et godt samarbeid med fjellstyrene i mange år, og vi er svært fornøyd med å kunne videreføre dette samarbeidet. Vi er enige om å arbeide for å opprettholde interessen for å drive jakt og fiske i statsallmenningene. NJFF visjon er "Jakt- og Fiskeglede til alle - for alltid", så dette harmonerer god, sier Berli.

50 000 fiskekort og 25 000 småviltkort

Norges Fjellstyresamband er en frivillig fellesorganisasjon for fjellstyrene i Norge. Alle de 94 fjellstyrene i Norge er medlem. Fjellstyrene forvalter jakt, fangst og fiske og andre bruksretter i statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge.

Statsallmenningene utgjør samlet ca. 27 mill. dekar. Fjellstyrene selger årlig ca. 25 000 småviltkort, 50 000 fiskekort og ca. 5 000 fellingstillatelser på storvilt.

Fjellstyrenes arbeidsfelt omfatter alt fra beite, setring, jakt, fangst og fiske til oppsynsvirksomhet, tilrettelegging for friluftsliv og lokal næringsutvikling.

Neste artikkel

Færre aktive jegere, og halvert storfugljakt