Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Nedlegging i Sandnes virker uforståelig

Fylkesmannen, fylkeskommunen og LO i Rogaland mener nedleggelse av store deler av aktiviteten i Veterinærinstituttet Sandnes er uforståelig, siden et nytt forskningsbygg åpnet i fjor.

Veterinærinstituttet i Sandnes risikerer å miste all laboratorievirksomhet knyttet til obduksjon. Foto: Privat

Veterinærinstituttets kuttvedtak har skapt storm i veterinære miljøer fra nord til sør. Instituttets enhet i Sandnes i Rogaland vil ifølge vedtaket miste all laboratorievirksomhet knyttet til obduksjon. Det er signalisert at åtte av enhetens ti ansatte vil få varsel om oppsigelse i begynnelsen av mars.

– Uforståelig vedtak

Tirsdag denne uka sendte Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland og LO Rogaland et felles brev til Landbruks- og matdepartementet. Der gir de tre instansene uttrykk for sterk bekymring for beredskapen. De mener dessuten vedtaket er helt umulig å forstå når man tar i betraktning historikken.

Så seint som i 2018 ble det nemlig åpnet et nytt biomedisinsk forskningsbygg, Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH) – nettopp ved Veterinærinstituttet i Sandnes. Her skal det drives både forskning, utdanning og innovasjon. Leger og veterinærer skal jobbe bredt sammen.

– Å legge ned store deler av aktiviteten ved VI Sandnes virker uforståelig gitt satsingen på SEARCH i 2017/2018. I en årrekke har veterinærer og dyrepassere jobbet ved NMBU Sandnes med en felles målsetting om å bidra til forbedret dyrehelse, hovedsakelig saue- og svinehelse. NMBU ser på SEARCH som en mulighet til å bidra i et tverrfaglig samarbeid der forskningsresultater kan ha positive konsekvenser også for human helse, skriver Fylkesmannen, fylkeskommunen og LO i Rogaland i brevet.

Året etter, står altså store deler av Veterinærinstituttet i Sandnes i fare for å bli lagt ned.

– Ved en eventuell nedleggelse, vil beredskapen mot smittsomme dyresykdommer i regionen og landet bli sterkt svekket, skriver Rogaland-miljøene.

Annonse

Frykter flere sykdommer under radaren

Dersom obduksjonsaktiviteten skal begrenses til prosjektbasert obduksjon, eller man kun skal obdusere dersom det er sterk mistanke for smittsomme sykdommer (noe Veterinærinstututtet har varslet, journ.anm.), vil man ikke fange opp alvorlige sykdomsutbrudd før det er for sent, skriver LO, Fylkesmannen og fylkeskommunen i Rogaland.

De minner også om at Rogaland er det største husdyrfylket i landet med 21 prosent av all sau, 29 prosent av alle slakte- og avlssvin, 27 prosent av ale verpehøner og slaktekyllinger og 17 prosent av alle melkekyr.

Bollestad: – Tilbudet skal styrkes

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) ble i onsdagens spørretime på Stortinget utfordret om de vedtatte kuttene i Sandnes, Trondheim og Tromsø. Da forsikret hun at Veterinærinstituttets regionaltilbud vil styrkes, snarere enn svekkes.

Åtte ansatte ved enheten i Sandnes kan miste jobben. Men statsråden kunne opplyse at det i Sandnes samtidig skal utvikles et nytt kompetansesenter for dyrehelse og -velferd. Dermed mener hun det snarere ligger an til en styrking av tilbudet der.

– Jeg har fått konstatert fra ledelsen at Sandnes skal ha et nytt nasjonalt kompetansesenter for beredskap og besetningsdiagnostikk for dyrehelse og -velferd. Da må man bidra til å sikre tjenesten som trengs der – og nasjonalt, påpekte Bollestad.

Uttalelsene vakte både stor forundring og irritasjon hos opposisjonen. Les mer om det i kommende Bondebladet.

Neste artikkel

Alvorlig klauvsjukdom påvist i Sverige