Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Navneskifte: Bygdeforskning blir Ruralis

Ønsker å nå nye brukere.

Navneskifte: Harald A. Lein skal ikke lenger være direktør for Bygdeforskning, men for Ruralis. (Foto: Ruralis)
Navneskifte: Harald A. Lein skal ikke lenger være direktør for Bygdeforskning, men for Ruralis. (Foto: Ruralis)

Vår forskning har i dag et bredere fokus enn ordet bygdeforskning favner. Ved å endre navn ønsker vi å nå nye brukere, skriver tidligere Bygdeforskning, nå Ruralis, i en pressemelding.

Hele navnet blir Institutt for rural- og regionalforskning.

– Selv om vi nå skifter navn, skal det ikke være tvil om at våre forskningsområder fortsetter å være bygdesamfunn, lokalsamfunn, ressursforvaltning, distriktsnæringer, næringsutvikling, verdikjedene for mat og kommunal- og regionalutvikling, står det i meldinga.

Annonse

– Navneendringa gjenspeiler at vi siden opprettelsen i 1982 har gått fra å fokusere på bygdesosiologi, til å bli et tverrfaglig forskningsinstitutt, som ser på et vidt spekter som berører det rurale. I dag har vi forskere med bakgrunn i sosiologi, statsvitenskap, geografi, landbruks- og bedriftsøkonomi, sosialantropologi, helsefag – alle med rural spisskompetanse. Fremover ønsker vi å videreutvikle oss til en helintegrert verdikjede, med alt fra forskning til utrednings- og innovasjonsarbeid. Dette gjenspeiles av at vi nylig har fått et distriktskontor i Oslo, som knytter oss tettere sammen med organisasjonene og myndighetene med tilhold i hovedstaden, skriver Ruralis.

Neste artikkel

Forventer salgsopptur for storfe, gris og egg